Иванка Костова получи награда за заслуги към Националното изложение

Иванка Костова – учителка  от близкото минало в Троян,  получи награда от управителя на НИЗХИ Иванка Джабраилова заради заслуги към тази институция. В периода 1984/1990 г. Иванка Костова като председател на комисия по обществена дейност и работа с родителите към училищното настоятелство към НУ „Димитър Благоев“  е организирала множество културни събития с ученици и посещения в Националното изложение.Иванка Костова получи награда за заслуги към Националното изложение

Самата г-жа Костова написа следното за това любимо място от всички българи.

„Навършиха се 50 години от изграждането на Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата в с. Орешак. Всеки българин посетил това интересно място, богато на експонати и предмети изработени от сръчните ръце на майсторите на художествените занаяти изпитва гордост, че е българин. Още повече, че тези предмети прославят Родината ни и в чужбина със своята красота, форми и цветове съчетани в една хармония. Такова изложение създадено в нашата държава показва поетичността, културата и самобитността на народа ни, успял да съхрани ценности които е създал през годините и самия себе си като народ цели 1300 години. Затова и изграждането на изложението бе посветено на 1300 години България. Ентусиазъм завладя жителите на малкия ни град Троян и много талантливи майстори в цяла България. Всеки край на България чрез предмети, шевици, губери и керамика показва свои стил на изработка. Като се започне с троянските губери, родопските халища, керамичните изделия от бяла и цветна керамика, излезли от сръчните ръце на българина, дават облика на Родината ни. Откриването на изложението бе посветено и на още едно събитие. През 1986 г. се очакваше да премине дипломатическия корпус през Ловешки окръг. Тези събития повлияха и на нас учителите от Троян да участваме и ние в изграждането на изложението. Нашата работа се състоеше в доставяне на строителен материал за работниците с цел улесняване на работата им. За дейността на всяко училище отговаряше партийния секретар на училището, а аз като партиен секретар на НУ „Димитър Благоев“ ръководих групата на колегите, които представлявахме нашето училище, а нашия ръководител беше Мичо Генковски в качеството му на секретар на ОбК на БКП – Троян отговарящ за културата по това време, наблюдаваше работата на нас учителите и даваше насоки на нас партийните секретари. Главен организатор на работата по изграждането на изложението бе Комитета за култура, като инициатива, която започва от времето на Людмила Живкова, която беше бялата лястовица на българската култура. Жената, която чрез Асамблеята „Знаме на Мира“ успя да обедини всички деца по света с девиза „Единство, творчество, красота!“, но организира и провеждането на важното културно събитие за България 1300 години от създаването на нашата държава през 1981 г. През тези 50-десет години изложбата обогатяваше с все повече и красиви експонати и така все повече и повече разнасят славата на България в чужбина. Не мога да не отбележа заслугата на Иванка Джабраилова – управител на изложението по настоящем. С много труд и добър вкус тя променя облика на изложението за достойния половин вековен юбилей!“Иванка Костова получи награда за заслуги към Националното изложение

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button