Еразъм+ в Барселона, Испания

Еразъм+ пореден проект е  завършен от  СУ“Васил Левски“ Троян  в, съобщават от ръководството на училището.
Диляна Табакова и Тинка Бойнова – старши учители по английски език в СУ „Васил Левски“ (Троян) – участваха в квалификационен курс „Creativity, Innovation, Motivation and new Teaching Methodologies“ по проект „Иновативна класна стая днес“ на програма „Еразъм+“, ключова дейност 1 . Обучението се проведе от 04 до 15 юли 2022 г. в Europass Teacher Academy – Барселона, Испания. В курса взеха участие учители от България, Германия, Италия, Литва, Македония, Полша, Португалия, Сърбия, Унгария и Хърватия. Техни преподаватели бяха Федерика Бартоломео и Марина Морено – психолог и сертифициран обучител в областта на емоционалната интелигентност.
По време на обучението участниците научиха повече как да управляват по ефективен начин една съвременна класна стая, ориентирана изцяло към ученика, която мотивира учениците да участват в процеса на обучение активно и креативно, използвайки въображението си и най-новите ИКТ средства.
Дейностите, които се реализираха по време на квалификационния курс бяха:
– презентации на участниците и училищата, в които работят;
– стимулиране на креативното мислене на учениците чрез

– визуализиране, практически игри и дейности;
– изкуството в науката и използване на стратегии за образно мислене;
– представяне на проекти с цел развиване на социални умение

–  презентационни умения, публично говорене, работа в екип,

– управление на групова дейности;
– управление на класната стая чрез емоционална интелигентност и

– смяна на фокуса към ученика, център на дейността на учителя;
– проектно- базирано обучение, модели на поведение, емоционални  – състояния и правила на класната стая;
– решаване на конфликти в класната стая, сътрудничество и    толерантност между учениците, оценяване на учениците с помощта на платформата Plickers;
– запознаване с „изнесена класна стая“ и обучение в електронна среда;
– практическо приложение на наученото чрез създаване и представяне на индивидуални проекти;
– културна програма.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button