Какво се случва със строежа на Многофункционалната спортната зала

Какво се случва със строежа на Многофункционалната спортната зала?Това бе въпросът, който зададе  нашият екип към  Кмета на Община Троян  по време на   редовната пресконференция средата на месец Август.

При смяната на толкова правителства  общинското ръководство сменяше тактиката си с едно искане – финансиране на спортната зала. За съжаление проектът за Залата е върнат от Министерство на Финансите, защото той не е за ВиК ремонти и улична мрежа, сподели Михайлова.

Сега ще искаме срещи със сегашните служебни министри – Росица Велкова (Министерство на финансите), Весела Лечева – на спорта по този казус.

Но имаме и резервен вариант  за теглене на кредит  – револвиращ, за  да можем да започнем работа и при първа възможност да ползваме средствата, които ще ни бъдат отпуснати от Държавата, каза още Кметът на Община Троян.

В момента тече процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за строително-ремонтните дейности за изграждането на Спортната зала. Приключи първият етап от изграждането на  трафопост. Работи се по следващия етап, в който се изгражда канализацията, подпорна  стена, за което има подсигурено финансиране.

Многофункционална спортна зала, предвидена за реализиране в кв. 88 по плана на град Троян, на площ от 5030 кв. м. За целта е избран подходящ общински терен, в близост до Стадиона на град Троян, което дава възможност за съвместяване на много видове обща физическа подготовка, а също така – ползване на обща комуникация и техническа инфраструктура.

Етапите за строеж са:

ЕТАП 1 „Трафопост и външно електро захранване 20 КW“ – на стойност 103 453 лв. с включен ДДС.
ЕТАП 2 „Външна канализация и подпорна стена“ – на стойност 329 448 лв. с включен ДДС.
ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ – на стойност 5 560 099 лв. с включено оборудване, актуализирани цени и ДДС.

Редакторска бележка: Револвиращ кредит е вид финансова услуга, при която финансова институция се задължава да осигури достъп до кредитиране на потребител (обикновено компания), която от своя страна плаща регулярна такса за достъп до услугата.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button