Младият историк Христо Костов участва в Международна конференция

Младият историк Христо Костов, студент по История във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, завършил НУПИ „Проф.Венко Колев“ Троян,  участва в  заключителна конференция по проект „Ключът – Разработване на методология за обучение на млади възрастни” по КД2 на Програма „Eразъм+” организирана беше от Институт „Перспективи“ с председател Ахмед Куитов. Тя се проведе от 18 до 21 август 2022 година в град Свищов.

На конференцията взеха участие над 60 души от 3 континента от държави като Франция, Белгия, Австрия, Финландия, Португалия, Испания, Хърватия, Словения, Турция Румъния, Индия, Азербейджан, Русия, Нигерия, Мароко, Eгипет и от България.. Като имаше и български представители, които също взеха дейно участие в конференцията, като те бяха представители от различни образователни институции в България. Имаше и троянско участие в лицето на Христо Костов, като . Младият историк в представи своята позиция, че е има важно значение една подобна международна конференция за обмен на опит между младите хора от различни държави и че тя служи, като един пример как младите хора да се научат на екипна работа в колектив. Една такава практика помага и взаимодействие на добрите модели за съдействие и подобряване начина на преподаване.
Освен деловата част от семинара в програмата на младите участници, беше предвидена и развлекателна програма а именно посещение на културните забележителности на град Свищов и разходка по Дунава. Най-ползотворната страна на едно подобно събитие е създаването на нови контакти между младите хора от различни държави, които прерастват и в приятелства за цял живот.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button