Нова система по оповестяване за опасност ще бъде внедрена в общините

Нова система по оповестяване за опасност ще бъде внедрена в областната администрация Ловеч и общините и се провежда обучение по този повод, съобщават за Троян експрес.

Представители на дирекция „Комуникации и информационни системи“ към МВР запознават с нея служители в дежурните части на областния и общинските съвети за сигурност, служители по отбранително-мобилизационна подготовка и IT администратори. Става дума за разработено специализирано географско приложение за предаване/приемане на оповестителни сигнали за различни видове опасност. Информационната система дава възможност за визуализиране върху географска среда на оповестителните сигнали, включително и звукова сигнализация.
Целта е да се замени физически и морално остарялата Автоматизирана система за оповестяване, разработена на база Технически комплекс за оповестяване (АСО-ТКО) през средата на 70-те години на миналия век, без да се снемат от експлоатация сиренните системи към ТКО.
Обхватът на системата е до общински административен център, като за преносна среда се ползва интернет.
Предстои внедряване на системата в дежурните части на областната и общинските администрации, като – както оповести областният управител инж. Светослав Славчев, се предвижда проверка на процеса по оповестяване от областната администрация в съответните общини два пъти в месеца. Впоследствие ще бъде проведено и теренно занятие.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button