Oбщо 5 ще са иновативните училища в Троян

Oбщо 5 ще са иновативните училища в Троян,  за  България  ще са 542 през учебната 2022/2023 г. Това е с 32 повече от миналата година, се посочено в решението на Министерския съвет от 24.08.2022 г.

Списъкът беше одобрен от правителството на 20.08.2022 г. В него влизат училища от 192 населени места от всички 28 области в страната. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си.

5 училища на територията на Община Троян  ще тази година ще   изграждат  нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси,
методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

Дебнево Основно училище „Иван Вазов”
Орешак Основно училище „Васил Левски”
Троян Основно училище „Иван Хаджийски”
Троян Средно училище „Васил Левски”
Троян Начално училище „Св. св. Кирил и Методий”

Новото е  иновацията на Основно училище „Иван Вазов” Дебнево. Там световно известната акордеонистка  Вероника Тодорова ще прилага съвременен метод на изучаване и обучение на музикален инструмент – пиано и акордеон в начален етап на основното образование, което да продължи впоследствие в прогимназиален етап. Останалите иновации на другите училища  са от миналата година. Орешак продължават да  обучават по метода Монтесори, НУ „Св. св. Кирил и Методий” – по метода на дентална математик в подготвителната група, ОУ“Иван Хаджийски“ с прилагане на методите –  „Традиционен фолклорен календар – пресъздаване на традиции“, Прилагане на Бел-Ланкастърски метод и др.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button