Правителството одобри 397,8 млн. за 302 общински проекта

Проектът за реконструкция на участък от съществуващ общински път през с. Орешак оцеля

Правителството в оставка взе решение на 01.08.2022 г. по време на извънредно заседание,  397,8 млн. лв. от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството да се осигурят за целево финансиране на общински проекти за ВиК, пътища, техническа и социална инфраструктура.

От одобрените проекти за финансиране през 2022 г. 141 броя са за ВиК инфраструктура, на стойност 156,8 млн. лв. (39% от финансирането). За реконструкция на пътища са одобрени 148 проекта на стойност 218,8 млн. лв. (55%). За изграждане на техническа инфраструктура се финансират 7 проекта, на стойност 12,2 млн. лв. (3%). За извършване на ремонт на читалища в сгради общинска собственост са одобрени 6 броя проекти на стойност 10,1 млн. лв. (3%).

Проектът  „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV 1140 през с. Орешак, община Троян“ и този път оцеля, след като бе включен в списъка на Министерството на регионалното развитие и благоустройство в петък, 29.07.2022 г.

Сега вече има 2 списъка, в които проектът за Орешак фигурира, но кой е  верният? Кметът на Община Троян Донка Михайлова сподели пред медиите на редовната си пресконференция, че все още не се знае кой е точният списък. И отново подчерта, че това е прецедент в историята. Регионалното министерство прави финансови корекции, които занижават с 10% стойността на проектите.   Тя, самата, не може да отговори   на въпроса  –   кой е верния. Михайлова, като зам.-председател на Националното сдружение на общините, заедно с колегите си отново ще продължат преговорите си.

Чуйте във видеоматериала какво точно поясни троянския кмет.

По покана на Министерство на финансите местните администрации подадоха 740 проекта за над 1,5 млрд. лв. От тях бяха одобрени за финансиране е 302 проекта. Средствата са предназначени за 196 общини с население от общо 5,9 млн. жители. Основен критерий за подбор на проектите е наличието на проектна готовност с разрешително за строеж, когато такова се изисква. Освен това с решението се цели да се гарантира финансирането на максимален брой общини, като се обхващат 74% от общините в България и 87% от населението на страната по данни на НСИ. За да се постигне равнопоставеност, в зависимост от населението на отделните общини са въведени максимални прагове за финансиране на един проект, както и максимален праг за финансиране за дадената община.

Необходимите средства за изпълнение на проектите за 2022 г. следва да се осигурят от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г. чрез преструктуриране на разходите по бюджета на МРРБ. Следва служебният министър да подпише договори с общините за изпълнение на проектите, като те ще се финансират 30% авансово, а останалите средства ще се изплащат периодично след представяне на документи за извършени дейности.

Тук , в изтеглените файлове – списъци, може да видите одобрените общини. Единият списък е свален от Министерството на финансите (01.08.2022г), а другият (от 29.07.2022г) от Министерството на регионалното развитие.

Списък МРРБ и Списък – Министерство на финансите

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button