Приключи ремонтът на няколко улици в Троян

Приключи ремонтът на ул. „Незабравка”, като са подменени бордюрите, уличната и тротоарната настилка в участъка между ул. „Хр. Ботев” и ул. „Радецки”, в  изпълнение на програмата за текущ ремонт на Община Троян, В зоните на тротоарите са изградени карета, в които предстои засаждане на нови дървета, в подходящ за целта сезон. Положена е нова асфалтова настилка и по ул. „Голяма Рибна”, ул. „Васил Спасов” и част от ул. „Лъкарица”. В хода на изпълнението на програмата продължава и работата по тротоарната настилка на ул. „В. Левски”. Завършен е 90% от планираният обем дейности, като в момента се работи по последния участък, в района на ж.к. „Младост”.
Предстои обявяване на нови процедури по Закон за обществените  поръчки (ЗОП) за текущ ремонт на улични и тротоарни настилки, след финализирането на които ще бъдат възложени за ремонт и други улици в града.
За дейностите, свързани с текущ ремонт на общинската пътна мрежа, предстои сключване на договор в средата на м. август, след което ще започне и изпълнението им.
Текущият ремонт на улиците по селата  на територията на Община Троян ще започне по-късно от планираното, поради прекратяване на обявената процедура, след отказ от фирмата, поканена за сключване на договор. Предстои повторно обявяване на обществена поръчка.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button