Започва основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“ Троян

Започва изпълнение  на  „Основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“ в участък от ОТ 2200 до ОТ 115 в гр. Троян (от новото кръгово до санаториума)“, съобщи по време на редовната месечна пресконференция  на кмета на Община Троян Донка Михайлова, Директорът на Дирекция „Строителство“ инж. Николай Райковски.Започва основен ремонт на част от ул. "Васил Левски" Троян
Първата добра новина, която имаме възможност да споделим, е свързана с основен ремонт на част от ул. „Васил Левски“, от новото кръгово до санаториума (участък от ОТ 2200 до ОТ 115). Това става възможно, благодарение на предвидените в Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 година, допълнителни средства за капиталови разходи на общините. По предварителни данни, Община Троян ще може да разчита на средства в размер на 606 500 лева. Отпуснатата допълнителна целева субсидия за капиталови разходи ще бъде разчетена на обект „Основен ремонт на ул. „Васил Левски‘ от ОТ 2200 до ОТ115, гр.Троян
Поради лошото експлоатационно състояние и необходимостта от неотложен ремонт на улицата, на юнската сесия на Общински съвет – Троян бе взето решение, в капиталовата програма да бъде включен посоченият обект, със средства за изготвяне на инвестиционен проект. Съгласно проектно-сметната документация, прогнозната сума, необходима за цялостно реализиране на проекта, е около 900 000 лева. Остатъкът от средствата, извън очакваните 606 500 лв., ще бъде осигурен от Бюджет 2023.

Започва основен ремонт на част от ул. "Васил Левски" Троян
Санаториума

Предвиденият за ремонт участък е с дължина от 550 м., като пътната настилка е амортизирана, с множество мрежовидни пукнатини и деформации. Бетоновите бордюри и тротоарните настилки също са в лошо състояние.
При ремонта на улицата ще се преасфалтира пътното платно и ще се монтират нови бетонови бордюри. Тротоарите ще се изпълнят с паважна настилка (унипаваж) върху основа от минерал бетон и цименто-пясъчен разтвор.
При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарната настилка ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Старите капаци на съществуващите ревизионни и дъждоприемни шахти ще бъдат подменени с нови.
След преглед на дървесната растителност от еколог е установено, че част от дървета по улицата са болни и изгнили и за да бъде осигурена безопасността на пешеходците, те ще бъдат премахнати, като в последствие се извърши компенсаторно засяване на нови, подходящи видове. Предвидено е да се засадят 52 бр. нови дървета, от които – 31 броя от вида млечен явор с кълбовидна форма и 21 броя – планински ясен с кълбовидна форма.
В момента се изготвя техническа спецификация за обявяване на процедура по Закон за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на строително-монтажните работи.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button