Започва разработването на областна аптечна карта

Започва разработването на областна аптечна карта, съобщават от Областна администрация Ловеч за Троян експрес.

Със заповед на министъра на здравеопазването е определен състав на комисия, която да разработи областна аптечна карта. Неин председател е областният управител, членове са директорите на Регионалната здравна инспекция, Районната здравноосигурителна каса, представители на регионалната фармацевтична колегия, регионалната колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, на сдружението за развитие на българското здравеопазване и на общините.
Областната аптечна карта трябва да бъде изготвена в следващите три месеца и да бъде представена на министъра на здравеопазването заедно със становище за необходимия минимален брой аптеки по видове дейности, минималния брой работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, определени съобразно потребностите на населението в областта.
Председателят на комисията инж. Светослав Славчев свиква първото й заседание на 8 септември.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button