Започва реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” Троян

Започва реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” и обособяване на паркоместа, гр. Троян, съобщи инж. Николай Райковски на 04.08.2022 г.
На 27.07.2022 г. Кметът на Община Троян Донка Михайлова подписа договор с изпълнителя на строителството на обекта. Фирмата е ДЗЗД “Улици Троян“ гр. Севлиево. Откриването на строителната площадка ще се състои в началото на м. септември. През месец август фирмата ще изпълни подготвителни работи, свързани с доставка на материали, осигуряване на сигнализация за временна организация на движение и всичко, необходимо за започване на работа.
С реализиране на проекта „Реконструкция на участък от ул. ”Г. С. Раковски” и обособяване на паркоместа“ ще се създаде по-благоприятна комуникационно-транспортна обстановка и ще се осигурят паркоместа на ул. ”Георги С. Раковски”, в гр. Троян. Проектните габарити са съобразени със съществуващия габарит на улицата. Широчина на пътно платно е 2х3.00м. Широчината на тротоарите от дясно и от ляво е с променлива ширина между платното и регулационната линия. Има предвидени 5 зони за паркиране от северозападната страна на уличното платно и една зона в източната при изхода на ул.”Захари Стоянов”, като общия брой паркоместа е 97. Проектът предвижда подмяна на съществуващите бордюри и възстановяване и/или направа на нови тротоари с бетонови плочи 40/40/5.
Проектната ситуация е решена, като максимално е запазено съществуващото положение, като е съобразено местоположението на съществуващите ел. стълбове, дървесни видове (не подлежащи на премахване), регулационния план и възможността за реализиране на максимален брой паркоместа .
Нивелетното решение е направено съобразно максималното запазване на съществуващото положение на входовете на имотите и съществуващото ниво. Отводняването ще се извършва чрез надлъжния и напречните наклони на уличното платно и повдигане/сваляне нивото на съществуващите дъждоприемни шахти. Предвижда се снижение на бордюрите и тротоарите на всички кръстовища по главното направление с цел изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button