Енчо Ганковски – Почетен гражданин на град Троян

Д-р Цветомила Дудевска е с почетен знак "Златен герб"

Енчо Ганковски ще бъде удостоен със званието Почетен гражданин, д-р Цветомила Василева Дудевска – Вачевска, д.м. да е наградена с почетен знак „Златен герб“ по  послучай Петковден  -Празника на Троян.

На днешното заседание на Общинския съвет в Троян едно от проекто решенията бе да се определят кои отличили се троянци или институция да им бъдат удостоени с почетни звания и присъждане на отличия във връзка с 14 октомври Петковден – Празника на град Троян. (съгласно Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на община Троян)

След тайно гласуване общински съветници избраха за Почетен гражданин на град Троян Енчо Ганговски.

По повод   неговият 75-и рожден ден и приноса му за развитието на изкуството в Троян.

Енчо Ганковски е роден на 26 май 1946 г. Кръстен на своята баба Елка Енчо израства в семейството на трудолюбиви и предприемчиви балканджии, дошли от Охрид в размирните години на робството. Дядо му, Минко Христов Ганковски, родом от Попишка, пристигнал в Троян, за да учи калпакчийство при Минко Василев. Чиракуването му преминало в дюкяна и къщите, надвиснали над реката, познати ни като Марковските къщи. Замогнал се, напреднал в бизнеса с внос и износ на кожи дядо Минко станал собственик на тези къщи. За това народният съд го осъжда на глоба от 1 млн лв. за незаконно забогатяване и го изпраща в ловешки затвор.
Васил Ганковски, бащата на Енчо, е роден през 1904 г. Завършва Търговската гимназия в Свищов. Дали заради образованието си или воден от търговски усет, наследен от бащата, той започва работа за семейния бизнес, а по-късно създава собствени фирми. Става главен акционер на дружество КОПРОИЗ, създава фабрика за обработка на кожи. Търговските му контакти са предимно с Германия и Италия. На 9 септември 1944 г. имуществото му е национализирано, а той е изпратен на лагер в с. Черни Осъм за 2 години.
Веселина Ганковска завършва педагогическото училище в Ловеч, после учителства 2 години в плевенските села. Семейството притежава една от най-богатите библиотеки в града. Сред най-добрите приятели на Васил Ганковски са троянският интелектуалец Димитър Гимиджийски и д-р Илия Еврев от Ловеч, интерниран в Троян. През дългите зимни вечери те са чести гости в дома на семейство Ганковски, а в разговорите за литература и изкуство се заслушва и малкият Енчо. Този семеен кръг е първата публика на бъдещия творец.
Енчо кандидатства за художествената академия, но неуспешно. Прекарва време в работилницата на Йова Раевска, която му показва как от кал могат да се правят пари. Работи като точар две години в кооперация „Спас Балевски”.
През 1967 г. Енчо вече е студент във Висшия институт за изобразително изкуство „Николай Павлович” . Прехвърляйки старите албуми със снимки Енчо си спомня, че след участието му в Първата изложба на приложното изкуство през 1967 г. датира и първата му откупка за Музея на занаятите.
През 1972 г. завършва специалността Керамика при проф. Георги Коларов.
След завършване на Художествената академия е разпределен в Троян, в Музея на занаятите. Енчо работи тук 6 години. Сам по-късно Той ще признае, че това е неговата втора академия.
От тези години датира интересът на Енчо към каменната пластика и художествената дърворезба. Тук се осъществява контактът му с народното изкуство и срещите със забележителни личности.
По идея на младия музеен специалист Енчо Ганковски и с подкрепата на директора на музея Петко Съйчевски се поставя началото на фонд „Изобразително и приложно изкуство”. В края на всяка календарна година се правят множество безценни откупки – творби от художници и майстори.
Във времето от 1978 до 2010 г. Енчо Ганковски е преподавател в Средното художествено училище по приложни изкуства в Троян.
Многобройни са изложбите, в които, той започва да представя своето творчество. Общият им брой е близо 70, като от тях 19 са самостоятелни и 9 събития (изложби, пленери, симпозиуми) с международно участие.
Художникът участва и в 35 събития с приложен характер – аранжиране на изложби в цялата страна, проектиране на експозиции и декоративно-монументални фасадни и интериорни пана. Те красят представителни и обществени сгради в София, Плевен, Панагюрище, Ловеч, Троян, Луковит, Летница, Голяма Желязна.
През 1989 г. е приет за член на Съюза на българските художници.
Енчо Ганковски е дългогодишен председател на Дружеството на троянските художници.

Енчо е един от големите дарители на музея. Много от неговите творби днес са част от фондовете на Музея на занаятите. Последното му дарение постъпи само преди броени дни.
Негово дело за пластиките в музейния градски арт-парк. Енчо има своето място и в постоянната експозиция на музея. Енчо Ганковски - Почетен гражданин на град Троян

С  23 гласа  решиха  Цветомила Василева Дудевска – Вачевска, д.м. да е наградена с почетен знак „Златен герб“

Мотивите за предложението на Д-р Цветомила Дудевска;

  • висок професионализъм в областта на специализирана болнична помощ в Троян;
  • Дългогодишна успешна работа като управител на СБАЛБ, привличане на млади хора в болничното заведение

Тя е дългодишен управител на Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести (СБАЛБ) Троян. Има образователна и научна степен „Доктор” по „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията ”Специалист по “Вътрешни болести” и „Обществено здраве и здравен мениджмънт”.Квалификации по „Кардиореспираторна диагностика”, „Спирометрия”, „Диагностика на туберкулозата”.С международен сертификат „Пълномощник на система за управление на качеството”. Квалификация по „Болничен мениджмънт” от Университета Georgtown, Вашингтон, Магистърска степен по „Публична администрация“.

От създаването досега е председател на Общинския фонд за подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми в Община Троян. Тя активно участва в  и в сдруженията: „Българка“, „Комитет за побратимяване“ и Сдружение  за превенция на белодробни заболявания“. Носител е на златна значка „Български лекар“

Решението:

І. На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.9 и чл.14, ал.1 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Троян и във връзка с празника на град Троян 14 октомври, Общинският съвет – Троян удостоява с:

Почетно звание “Почетен гражданин на град Троян”
Енчо Василев Ганковски

ІІ. На основание чл.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.20, ал.1, т.1 и т.3 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Троян и във връзка с празника на град Троян 14 октомври, Общинският съвет – Троян удостоява със:

Почетно отличие „Златен Герб – Троян“
д-р Цветомила Василева Дудевска-Вачевска, д.м.

ІІІ. На основание чл.15 ал.3 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията, званията и наградите на Община Троян, Общински съвет Троян определя парична награда по т.І 1. и т.ІІ 1. в размер:
За “Почетен гражданин” – 2 000 лв.
За “Златен герб – Троян” – 1 000 лв.

ІV. Средствата по т. ІІІ в размер на общо 3 000 (три хиляди) лева да бъдат разчетени по §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ в дейност „Общински съвети“ за сметка на §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button