Епидемиологичен надзор и здравен контрол в област Ловеч

Епидемиологичен надзор
Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 04.09.2022 г. включително е 180 на 100 хил. население, при 205 на 100 хил. население за предходната седмица, бележи бавно и плавно снижение.
За периода 29.08.2022 – 04.09.2022 година включително в област Ловеч са диагностицирани 97 положителни лица, при 119 за предходния 7 дневен период.
Диагностицираните и карантинирани като контактни лица са изолирани и поставени под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-397/17.08.2022 година на Министъра на здравеопазването.
В периода от 29.08.2022 – 04.09.2022 година включително в област Ловеч са приложени общо 149 дози ваксина.

Здравен контрол
За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 54 проверки на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Априлци, гр. Троян, с. Глогово, с. Градежница, гр. Луковит. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.
Извършени са проверки в 3 аптеки и 1 дрогерия в гр. Ловеч.
Във всички проверени обекти се спазват се противоепидемичните мерки.
През периода са взети 6 проби води от плувни басейни от горе-цитираните населени места за физико-химично и микробиологично изследване. Всичките без отклонения.
Извършени са 32 проверки на въведената забрана за продажба и употреба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители за него на лица под 18 години. Проверени са детски градини ,детски площадки, ученически общежития и училища с прилежащите им терени и тротоари, лечебни заведения за извънболнична помощ на територията на гр. Ловеч, гр. Априлци, гр. Троян, гр. Луковит, гр. Летница, с. Глогово и с. Градежница общ. Тетевен. Не са установени нарушения.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button