Изявени троянски спортисти бяха наградени от Общински съвет Троян

Лора Христова и Стефани Йолова ще получават месечни стипендии от Община Троян!

Изявени троянски спортисти –  Еманоела Герганова, Пламен Мошеков Сияна Йорданова, Виктория Инковска – медалисти от Световно първенство по карате-шотокан в Пардубице и  Лора Христова, медалистка от Световно първенство по летен биатлон за девойки в Руполдинг – Германия 2022 година, бяха наградени тържествено по време на редовната сесия на ОбСъвет ТроянИзявени троянски спортисти бяха наградени от Общински съвет Троян

Кметът Донка Михайлова представи предложените за награда. Общинските съветници единодушно решиха :

 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 1 и чл. 4 от Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян, Общински съвет Троян реши:
  1.1. Одобрява средства за награда на Лора Христова в размер на 3 минимални работни заплати – 2 130 лева.
  1.2. Одобрява средства за награда на Цветан Цочев – треньор на състезателката в размер 80% от премиите на състезателите – 1 704 лева.
  2. Средствата в размер на 3 834 лева да бъдат разчетени в бюджета за 2022 г. по §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ в дейност „Общински съвети“ за сметка на §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”.

  Изявени троянски спортисти бяха наградени от Общински съвет Троян
  Валентина , Стефани и Лора христова

  3. Одобрява Лора Христова и Стефани Йолова да получават месечни стипендии в размер на 65% от минималната работна заплата за годината, за периода на нормативно определения срок на обучение.
  4. Средствата, които са необходими за периода от м. октомври до м. декември 2022 г., са в размер до 2 770 лева, да бъдат разчетени по §4000 „Стипендии“ в дейност „Общинска администрация“ и да бъдат за сметка на §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 1 и § 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян, Общински съвет Троян реши:

1.1. Одобрява средства за награда на Сияна Йорданова в размер на 50% от 6 минимални работни заплати – 2 130 лева.
1.2. Одобрява средства за награда на Еманоела Герганова в размер на 50% от 4 минимални работни заплати – 1 420 лева
1.3. Одобрява средства за награда на Пламен Мошеков в размер на 4 минимални работни заплати – 2 840 лева
1.4. Одобрява средства за награда на Виктория Инковска в размер на 50% от 4 минимални работни заплати – 1 420 лева.
1.5. Одобрява средства за награда на Ивалина Станева – треньор на състезателя по т.1.1 в размер 80% от премията на състезателя – 1 704 лева.
1.6. Одобрява средства за награда на Румен Атев – треньор на състезателя по т.1.2 в размер 80% от премията на състезателя – 1 136 лева.
1.7. Одобрява средства за награда на Ивалина Станева – треньор на състезателя по т.1.3 в размер 80% от премията на състезателя – 2 272 лева.
1.8. Одобрява средства за награда на Пламен Мошеков – треньор на състезателя по т.1.4 в размер 80% от премията на състезателя – 1 136 лева.

2. Средствата в размер на 14 058 лева да бъдат разчетени в бюджета за 2022 г. по §1098 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ в дейност „Общински съвети“ за сметка на §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разход

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button