Учебната година ще стартира нормално в Троян

Най-сериозните притеснения за новата учебна година са свързани с отоплителния сезон

Учебната 2022/23 година ще стартира нормално във всички училища и детски градини в община Троян. Детските градини започват със 711 деца в 34 групи, а в училищата – общински и държавни, ще се обучават 2406 ученици, разпределени в 130 паралелки, поясно Вяра Дочева – началник-отдел“ Образование, култура и  младежки дейности“ в община Троян.
188 са първокласниците, които ще прекрачат училищния праг. За първия си учебен ден те ще получат подарък от Община Троян – книжка с български народни приказки със заглавие „10 приказки да мъдростта, правдата и неправдата“, с послание от Кмета на общината. За първокласниците, както и за учениците до 7 клас и за всички деца от детските градини, са осигурени безплатни учебници и учебни помагала. Помощи тази година, освен за записаните първокласници, ще има и за записаните осмокласници в размер на 300 лева, които ще се изплащат на два пъти. Срокът за подаване на заявленията е до 15 октомври. Важно е да бъде отбелязано, че при натрупване на 5 неизвинени отсъствия от децата, родителите ще трябва да връщат получените суми.
Всички планирани ремонтни дейности в училищата и в детските градини през лятната ваканция са приключени. Освежени и преоборудвани са медицинските кабинети в училищата, като за обновяването им бяха осигурени 9790 лв. от общинския бюджет. Припомняме, че миналата година бяха обновени здравните кабинети и в детските градини. Във всички образователни институции са осигурени дезинфектанти и предпазни средства, съгласно изискванията на РЗИ.
Посрещаме учебната година с 5 училища със статут „Иновативни“, като за първа година по образователна иновация в сферата на музикалното обучение ще работят в ОУ „Иван Вазов“ – с. Дебнево. По утвърдените през предходни години образователни иновации продължават да работят СУ „Васил Левски“- гр. Троян, ОУ „Иван Хаджийски“, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Васил Левски“-с. Орешак. По новата национална програма на МОН „Заедно в изкуствата и спорта“ 6 училища ще работят по модул „Изкуства“ със спечелено финансиране на обща стойност 76 387,40 лв. за сформиране на групи по интереси в областта на изкуствата, а в областта на спорта само 2 училища са одобрени – ОУ „Иван Хаджийски“ и СУ „Васил Левски“- Троян с финансиране на обща стойност 22 461, 40 лв. Продължава работата по Европейската програма „Еразъм +“ в двете средни училища в града и ОУ „Васил Левски“- с. Борима. По Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, модул „Библиотеките като образователна среда“ е одобрено финансиране за СУ „Св. Климент Охридски“ – Троян на стойност 4 820 лв., а ПГМЕТ „Акад. Ангел Балевски“ и СУ „Васил Левски“- с. Черни Осъм ще работят по същата национална програма, но по модул „Изграждане на площадки по БДП“ с одобрено финансиране от 2754 лв. за професионалната гимназия и 2638 лв. за училището за планински водачи за външни и вътрешни площадки и оборудването към тях. Две от детските градини – ДГ „Осми март“ и ДГ „Здравец“ ще получат преносим компютър по НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ , а всички детски градини ще бъдат осигурени с електронни дневници на стойност 7 000 лв. по същата програма.
Личната карта на всеки ученик е единственият документ, който остава на хартия, ученическият бележник може да е на хартия или електронен – по решение на училищата, а хартиеният дневник вече окончателно остана в миналото.
Най-сериозните притеснения за новата учебна година са свързани с отоплителния сезон. От една страна са растящите цени на горивата и електроенергията, въпреки предвидените като резерв средства в бюджета на общината и в делегираните бюджети на училища и детски градини. От друга – са притесненията с регулярността на доставките, най-вече на газта. Всички въпроси по подготовката на училищата и детските градини за новата учебна година и за предстоящия отоплителен сезон бяха обсъдени още в края на м. август на работна среща между ръководството на общината и директорите на образователните институции на територията на общината. Повечето от учебните и детски заведения са осигурили необходимите им до края на годината нафта, дърва и пелети, а тези, които се отопляват на газ, търсят и възможни алтернативи, за да осигурят непрекъснатост на образователния процес.
Утвърдена е транспортната схема за превоза на ученици, като преди учебната година всички училищни автобуси са преминали технически преглед от Регионална дирекция „Автомобилен транспорт“- гр. Плевен.
Независимо от предизвикателствата на икономическата и политическата обстановка, образователните институции имат готовност да стартират една успешна и ползотворна учебна година!

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button