Заповед относно организационни дейности заради Български фестивал на сливата

Заповед №1261 от 19.09.2022 г.  относно организационни дейности заради Български фестивал на сливата, който ще се проведе от 23  до 25.09 .22 г. в Троян, е публикувана в сайта на общинска администрация. И тя гласи така:

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и Наредба № 1 на Община – Троян, постигане оптимална организация на движението по повод предстоящият Български фестивал на сливата – Троян с празнично шествие – дефиле „От раклите на баба“

НАРЕЖДАМ

За времето от 17.00 часа до 18.00 часа на 23.09.2022 г. ЗАБРАНЯВАМ движението на ППС в участъка от кръстовището на ул.“Васил Левски“ с ул.“Тома Хитров“ при Първа Инвестиционна Банка до кръстовището на ул.“Васил Левски“ с ул.“Симеон Велики“. Движението на ППС да се осъществява по обходен маршрут, указван от служителите на полицията и Община – Троян. Движението на ППС по забранените участъци да се възстановява непосредствено след преминаването на шествието.
ОПРЕДЕЛЯМ работно време на търговските обекти, заведенията за хранене и развлечения, обособени по повод фестивала, през периода 22.09.2022 г. – 25.09.2022 г., да е до 23.00 часа. Зареждането на същите да се осъществя през периода от 24.00 часа до 08.00 часа.
Посетителите на събитието, придвижващи се с ППС да бъдат насочвани към обособените паркинги. Да не се допуска паркирането на превозни средства по тротоари, банкети и свободни площи.
Началника на РУ – Троян да създаде организация на движението на територията на града с оглед недопускане ПТП и задръствания.
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Началника на РУ – Троян.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Троян.

Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button