Здравен контрол извършен в област Ловеч

Проведе се четвърти заключителен етап на Националната АНТИСПИН кампания

Здравен контрол за изминалата  седмица е извършен от инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч.  Проверени са  33 проверки на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Бежаново, с. Ъглен, с. Торос. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба. Спазват се противоепидемичните мерки.
Извършени са 19 проверки на въведената забрана за продажба и употреба на диазотен оксид (райски газ) и пълнители за него на лица под 18 години. Проверени са детски градини, ученически общежития и училища с прилежащите им терени и тротоари на територията на гр. Ловеч, гр. Тетевен, с. Бежаново и с. Ъглен общ. Луковит. Не са установени нарушения.

В периода 15.08.2022 до 31.08.2022 година включително Министерство на здравеопазването осъществи традиционния четвърти заключителен етап на Националната АНТИСПИН кампания.
В изпълнение на инициативата, която има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и на предпазване от ХИВ и други сексуално предавани болести, Регионална здравна инспекция съвместно с партньори Управителите на Социални центрове и защитени жилища, доброволци от младежки БЧК и здравни медиатори, осъществи редица дейности на територията на област Ловеч:
-Здравно-образователни и информационни дейности с информиране, консултации, предоставяне на здравно-образователни материали за населението в гр. Ловеч, гр. Тетевен и гр. Троян;
-Проведени са беседи и разговор в групи по темата в ЦНСТ 1 кв. „Здравец“, ЦНСТ 2 бул. „България“ , ЗЖ „Лилавата къща“, ЦОП гр. Тетевен, ЦОП гр. Троян. В обученията общо са участвали 39 лица;
-Изготвен и предоставен здравен материал по темата на трима здравни медиатори от областта за провеждане на инициативи сред лица принадлежащи към етническите малцинства;
– С изготвена флайър/листовка, предоставена на доброволци от БЧК за разпространение сред населението на гр. Ловеч, бе анонсирана възможност за безплатно и анонимно изследване на желаещите в лаборатория на РЗИ в дните на отворени врати – 15.08.2022 до 31.08.2022 година включително;
На терен са проведени безплатни изследвания с бързи тестове на 11 лица и в микробиологична лаборатория на дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ Ловеч по метода ELIZA на 2 лица.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button