80-годишен юбилей празнува любимата учителка Иванка Костова

80-годишен юбилей празнува днес, 25.10.2022г , учителката, с която  са свързани първите ученически спомени на много троянци, Иванка Костова .

В присъствието на своя внук, Христо Костов,  бивши свои колежки и съратнички,  тя получи цветя и поздрaвителен адрес и почетна грамота от Общински съвет на БСП Троян. Иванка Ралчевска й връчи грамоти  от името на  Движението на ветераните в БСП и Управителния съвет на Българския антифашистки съюз.

Беше вдигната наздравица за юбилярката,  с пожелания за здраве, дълголетие и да се радва на внуците и да продължава да е опора.

Коя е Иванка Костова?

Родената на 25 октомври 1942 г. в село Буковлък, Плевенска област, Иванка Костова завършва основно образование в ПГ „Васил Левски“ – Троян през 1960 г. За кратко от 1960 до 1962 г. работи в структурите на ГТП „Градска търговия“ – Троян.

Полувисшето си  образование завършва  в Института за начални учители „Димитър Благоев“ – Велико Търново със специалност „Начална педагогика“ през 1965 г.

През 1966 г. младата учителка започва своя професионален път в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян където преподава в периода 1966/1967 г. Работи като прогимназиален учител в ОУ „Васил Ватев“ в село Калейца, за една учебна година 1967/1968 г. Приета за член на БКП от 1969 г. След това е назначена за директор и учител в НУ „Никола Вапцаров“ в село Белиш, към Окръжен инспекторат по „Просвета“ – Ловеч. Като директор прави големи подобрения в материалната база работи от 1968 до 1972 г. В същата година е назначена в НУ „Христо Ботев“ – Троян изпълнява длъжността възпитател по късно е избрана за дружинен ръководител на училището работи там до 1978 г. Новото и работно място е ОУ „Димитър Благоев“ разформировано по късно в НУ „Димитър Благоев“ а по настоящен НУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Троян. Работи от 1978 до пенсионирането си през 2000 г. През 1984 г. е избрана от ОбК на БКП–Троян за секретар партийната организация в училището заема до 1989 г., завършва и Междуокръжна партийна школа – Плевен към ЦК на БКП през 1985 г.

В качеството си на партиен секретар работи много за подобряване на материалната база и ремонтиране на училищното спортното игрище, като активно помага на директора в ръководството на училището. Отделно е избрана и за председател на комисията за работа с родители и обществената работа на НУ „Димитър Благоев“ към училищното настоятелство в периода 1984/1990 г. През 1988 г. придобива учителска преквалификация в ЦИУУРК – София и през 1991 г. получава удостоверение с № 8681 въз основа на заповед № 450 за придобиване на „Втори клас квалификация” от Софийски университет – ЦИУУРК – София. Наред със своята учебна работа проявява активна извънкласна работа в Туристическото дружество в Троян отделно в Професионалните съюзи и в кварталната партийна организация „Иван Цонковски“. За своя голям професионализъм и принoс към образователното дело е наградена със звание „Учител първенец“ за учебната 1982/1983 г., също е удостоена със златна значка „Отличник на МНП “, като учител за учебната 1990 г. и е предложена за орден „Кирил и Методий“ III степен.

Честито и от екипа на  медийният сайт „Троян експрес

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button