Кметът на Троян подписа за споразумението за финансиране улицата в Орешак

Кметът Донка Михайлова днес подписа с Министъра на регионалното развитие дългочаканото споразумение за финансиране на реконструкцията ул. “Стара планина” в Орешак.

Цялостната стойност на проекта, включващ реконструкция на пътната настилка, тротоарите, бордюрите, уличното осветление и зелените площи, както и изграждане на велоалея от началото на Орешак до Троянския манастир, е 4.1 млн. лв. по актуализирани цени с ДДС. Средствата ще бъдат отпускани поетапно, като в рамките на тази година Община Троян ще получи първия транш от 500 000 лв.

Проектът е с дължина 3 806 метра. По цялата му дължина има 22 броя кръстовища. В зоната на кръстовищата са предвидени рампи за хора с увреждания. Реконструкцията на пътя ще се извърши, чрез фрезоване на асфалтобетоновата настилка в компрометираните места, като ще се положи нов износващ асфалтобетонов пласт. Старите бордюри ще се премахнат и ще се монтират нови бетонови бордюри с размери 18/35/50, написа кметът на Троян.

Транспортните входове са предвидени с намалена височина на бордюра 5 см. Тротоарите ще се изпълнят с бетонови плочи с размери 40/40/5 см. на циментно пясъчен разтвор и основа от минерал бетон 15 см. Предвидено е в тротоарните платна трасе за реализиране на кабелна мрежа. В зоната на пресичане на уличното платно е предвиден защитен стоманобетонен кожух, оразмерен за понасяне на усилия от осови товари и активен земен натиск. В границите на обхвата на улицата е изработен и ел. проект за улично осветление. Ще бъде изградена велоалея от началото на Орешак до Троянския манастир, която по-късно ще бъде свързана с Троян през Ливадето.

При кръстовищата видимата част на бордюрите ще се понижи до нивото на пътната настилка, а на тротоарната настилка ще се изпълни ивица с тактилни плочи. Предвижда се на част от площта на тротоара да се изгради велоалея с ширина от 1.20 м, оформена с червени бетонови плочи и жълта маркировка. Ще се подмени вертикалната сигнализация. След полагане на износващия пласт ще се положи хоризонтална маркировка. Проектът предвижда подмяна на проводника на уличното осветление от ул. „Данчо Василешки“, посока към Троянския манастир, с финансиране от бюджета на Община Троян. В същия участък ще се изгради и подземна тръбна мрежа.

Ще бъдат засадени 56 бр. нови дръвчета от вида млечен явор с кълбовидна форма.

Предвидените строително- монтажни работи при ремонта на пътя и тротоарите следва да бъдат реализирани за период от 730 календарни дни.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button