Много въпроси и отговори на публичното обсъждане за Спортната зала в Троян

Много въпроси бяха зададени на  публично обсъждане за намерение за поемане на общински  дългосрочен дълг от Община Троян, провело се на 20.10.2022г.

Кметът Донка Михайлова поясни в началото, че в община Троян в последните години се идентифицира необходимост от изграждане на съвременна Многофункционална спортна зала, която да служи за тренировки и провеждане на състезания за всички спортни клубове от Община Троян, като се отговори на съвременните изисквания за подготовка и състезания на спортистите. В тази връзка от около 3 години се проучва възможността за нейното проектиране и изграждане.  Разгледани са много зали. Проведени са много консултации.

След проведени процедури по ЗОП Община Троян е сключила договори за изпълнение на СМР (за първи и втори етап), Строителен надзор и Авторски надзор. За ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“, включващо изграждането и оборудването на залата и прилежащата инфраструктура в имота, има проведена процедура и предстои сключване на договор с изпълнител. Необходимата стойност за строителството е 5 639 хил.лева с включен ДДС.

Именно затова Община Троян възнамерява да поеме дългосрочен общински дълг, с който ще се финансира цялостното изпълнение на ЕТАП 3.

Заместник кметът по финансиите Ангел Ангелов разясни за параметрите на общинския дълг:

1. Максимален размер на дълга – до 5 000 000 лева;

2. Валута на дълга – български лева;

3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

4. Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания, с произход собствени приходи по смисъла на чл.45, ал.1 т.1., букви от “а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ/на община Троян и общата изравнителна субсидия по чл.52, ал.1 т.1.буква “б“ от ЗПФ;

5. Срок на кредита – 10 години, считано от датата на подписване на договора за кредит;

Ангелов подчерта, че кредита трябва да бъде изтеглен най-късно месец януари 2023 г, защото е включен за изпълнение в бюджета.

След това присъстващите в салона на Общината изслушаха презентацията на инж. Николай Хитров- Директор на дирекция  за залата. Вижте цялата презентация във видеото.

Последваха въпроси от Цветомир Петков – управител на фирма „Везба“, Герман Гачевски – TSD и член на Управителния съвет на Баскетболен клуб „Чавдар:, инж. Петко Пенков – председател на Общински съвет Троян, Христо Илиев  – треньор във Волейболен клуб  „Волейтроян“, общинските съветници – Емилиян Евтимов, Николай Тодоров, адв.Михаела Димовска.

Въпросите бяха за обезпечаване на кредита, дали залата ще отговаря на всички условия за различните спортове, как ще се контролира плащането и стопанисването, какви доходи ще носи и др.

Повечето присъстващи – спортисти и граждани, изказаха мнение, че Троян има нужда от такава многофункционална зала -за спортни състезания, за културни мероприятия.

Михайлова  отговори на въпроса, зададен от общинския съветник от „Глас народен“  адв.  Михаела Димовска  – кой ще стопанисва това съоръжение.  „Планира се след време да се създаде общинска фирма „Спортни имоти“, да си има управител и да работи както действат досегашните  общински дружества  и имоти“, поясни Кметът.

Следва да се внесе в Общински съвет за гласуване от троянските представители и да  се потърси банка, която ще предложи най-добрата оферта.

 

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button