Община Троян реализира поредна нова социална услуга

Община Троян е с нова социална услуга. Това стана ясно след проведената днес, 11.10.2022 г. от 11:00 ч. в Салона в сградата на Общинска администрация –Троян, пл. „Възраждане“ №1, гр. Троян,   заключителна пресконференция по проект №BG16RFOP001-5.002-0030 „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“.Община Троян реализира поредна нова социална услуга

Присъства Росен Веселинов – зам.-областен управител на Област Ловеч, който поздрави община Троян за новата й социална услуга.

От името на областния управител инж. Светослав Славчев и от мое име ви поздравявам с реализирането на поредната социална услуга в община Троян. Това заяви днес на заключителната пресконференция по проект „Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян“ зам. областният управител Росен Веселинов. Той изрази увереност, че новата социална услуга е съвсем навременна и необходима, както за община Троян, така и за област Ловеч, която с времето ще докаже своето значение.

Кметът Донка Михайлова  поздрави  хората, които реализираха този проект и поясни, че с тази социална услуга ще бъдат подпомогнати хора с деменция и умствена изостаналост. Също така преместват  и  услугата „Временно настаняване за  хора, които са бездомни през студените месеци. Тази услуга бе въведена още през 2016 год. в село Добродан.  Срокът на престой ще е 5 месеца. Също така там ще бъдат настанявани и хора с увреждания, но не желаят да са в специалните клиники.  Услугите на този център  могат да ползват и граждани от цялата страна.

Община Троян реализира поредна нова социална услуга
Росен Веселинов и кметът на Община Троян

Михайлова благодари на всички, които бяха съпричастни към този проект.

Инж.Мария Василева разясни, че проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

С изпълнения проект се осигурява инфраструктура за социални услуги в община Троян за възрастни хора и хора с увреждания. Финансиран е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която се реализира в рамките на приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата му стойност е 567 хил. лв. Бенефициент е община Троян.Община Троян реализира поредна нова социална услуга

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button