Стартираха обществени поръчки за технически проекти на над 61 км пътища в област Ловеч

Вторият е 18,33 км в участъка Троян– Кърнаре, с прогнозна стойност 366 600 лв. без ДДС.

Стартираха обществени поръчки за  изработване на технически проекти за основен ремонт на над 61 км републикански пътища в област Ловеч, съобщават от Агениция пътна инфракструктура .

Първата обществена поръчка е с две обособени позиции за изготвяне на проект на ремонта на два участъка от второкласния път II-35 Плевен – Кърнаре, с обща дължина 30,26 км. Единият е 11,932 км в отсечката Плевен – Ловеч, с прогнозна стойност 238 600 лв. без ДДС. Вторият е 18,33 км в участъка Троян– Кърнаре, с прогнозна стойност 366 600 лв. без ДДС.

– Първият участък, предвиден за ремонт, започва при границата с област Плевен и завършва при кръстовището с общинския път за с. Горан, преди входа на град Ловеч. Пътят е основната пътна връзка между областните градове Плевен и Ловеч. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

– Вторият участък започва при с. Балканец, преминава през летовище Беклемето и завършва при границата с област Пловдив, като обхваща „Троянски“ проход в област Ловеч. Проходът е една от основните пътни артерии, свързващи Северна и Южна България и е най-високият Старопланински проход с надморска височина от 1525 м. Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 календарни дни и започва от датата на сключването на договора. Той включва само времето за проектиране и е разделен в три междинни етапа.

Втората обществена поръчка е за изготвяне на технически проект на ремонта на 31 км от път III-3504 Ловеч – Угърчин. Индикативната й стойност е 619 900 лв. без ДДС.

– Участъкът от третокласния път започва при кръстовището с път II-35 Плевен – Ловеч в гр. Ловеч, съвпада с трасето на ул. „Цар Иван Александър“ в гр. Ловеч, преминава през Радювене, Орляне, ул. „Плевен“ в гр. Угърчин и завършва при кръстовището с ул. „Васил Левски“ в гр. Угърчин /чието трасе е част от път ІІІ-307 Угърчин – Дерманци/. Пътят е едната от двете пътни връзки между град Угърчин и областния център Ловеч. Срокът за проектантските работи е 90 дни, разделен в три междинни етапа.

– Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът им за реализиране и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.

Срокът за подаване на оферти в обществената поръчка за двата участъка от път II-35 Плевен – Кърнаре e до 22 ноември, а за път III-3504 Ловеч – Угърчин е до 21 ноември т.г.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button