„Заветът на нашите будители“ – конкурс по случай Денят на народните будители

„Заветът на нашите будители“ – това е мотото на конкурса, който обявяват община Троян
и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН)

Категории:
– Рисунка – няма ограничения в техниката;
– Стихотворение/есе;
– Презентация

Участници:
– В конкурса могат да участват ученици от училищата в общината в следните възрастови групи:

Раздел „Рисунка“:
– I-IV клас; V-VII клас; VIII-XII клас
Раздел „Стихотворение“ или „Есе“:
– V-VII клас; VIII-XII клас
– Раздел „Презентация“:
V-VII клас; VIII-XII клас

Изисквания:
– Всеки участник може да представи по една творба;
– Всяка творба да бъде придружена с данни за участника /две имена, училище, клас и телефонен номер/.

Срок за представяне на творбите:
– Очакваме Вашите произведения до 26.10.2022 г. в стая № 12 на община Троян или на e-mail: bpetrova@troyan.bg

Най-добрите ще бъдат наградени!

Повече информация на тел. 0878 90 16 25

Денят на народните будители е общобългарски празник, ознаменуващ делото на българските просветители, книжовници и революционери — будители на възраждащия се национален дух, стремеж към образование и книжовност. Празникът се отбелязва ежегодно с факелни шествия на 1 ноември и е официален празник в Република България.

Народното будителство се свързва с периода на т.нар. Ранно Възраждане, който съвпада с века на Просвещението.

Духовното просвещение на българския народ дава тласък на националното осъзнаване и освободително движение по българските земи. България, току-що отхвърлила османското владичество, съзнава подвига на възрожденските просветители и революционери, довели българския дух до решимостта да поведе борба за национално освобождение. Много градове и села искат да отдадат заслужената признателност на народните будители не само като назовават улици, читалища и училища на тяхно име.

Окръжен с всенародна почит и признание, смятан за небесен покровител на българския народ и държава, свети Иван Рилски е останал в народната памет като образец за всеотдайност, безсребърничество, любов към ближния и отечеството. Народната обич и уважение към този светец остават живи през вековете на османското владичество. Почитани са и много други будители, които народът канонизира като светци в своята историческа памет.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button