Донка Михайлова: И пак за децентрализацията

Донка Михайлова  – кмет на Община Троян и зам-председател на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ)   и нейните колеги – кметове  и  председатeли на Общински съвети от областта проведоха  регионална дискусия  за децентрализацията с в галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Това е част от една общонационална дискусия, организирана от НСОРБ по райони на планиране.

В дискусията участват заместник-министърът на земеделието Георги Събев, Десислава Георгиева- заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, Наталия Ефремова – заместник-министър на труда и социалната политика, Галина Симеонова – главен директор на Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда“, Стоян Канатов – ръководител Секретариат България – Сърбия и Райна Попова – държавен експeрт в отдел “Програми Интеррег”, МРРБ.

Михайлова представи  пред колегите си , като основа за дискусия, предложенията на сдружението, върху които  се работи и които са  внесенео в Министерство на финансите.

Съотнесено към Троян предложената промяна би довела до възможност Общината да разпределя самостоятелно с 41% повече собствени приходи в общинския бюджет., написа Кметът на Троян  във Фейсбук.

„Ако в бюджета ни остават само една десета от данък печалба за фирмите и една пета от данъка върху доходите на гражданите на общината ръстът би бил с 2,905 млн. без да нараства размера на данъците. Това са средства, които могат да се ползват за недофинансираните в момента пътища, водопроводи, канализация, за спортна база и паркове и други инвестиции. Вместо това сега държавата предпочита да прибира данъците при себе си и да ги връща в общините по неясни критерии. В изборни времена сме, сигурно отново ще чуем обещания за децентрализация. Дано все пак видим и поне една крачка напред в тази сфера.“, завърши Михайлова.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button