Община Троян обявява конкурс за изработване на коледна картичка

Община Троян и Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ОбКБППМН) – гр. Троян обявяват конкурс за ученици за изработване на коледна картичка на тема: „КОЛЕДА Е! ПОДАРИ НАДЕЖДА!”Община Троян обявява конкурс за изработване на коледна картичка

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
– В конкурса могат да участват ученици от Община Троян в следните възрастови групи: 1-4, 5-7 и 8-12 клас;
– Конкурсът е индивидуален;
– Всеки има право да представи една картичка;
– Размерът, материалите и техниките са по избор;
– Всяка картичка трябва да съдържа коледно пожелание;
– На отделен лист да бъдат приложени две имена на ученика, училище, клас и телефон за контакти.

Скъпи ученици, със своето въображение и талант създайте най-красивата си коледна картичка!Творбите ще бъдат продавани с благотворителна цел! Най-оригиналните картички ще бъдат наградени!

Краен срок за предаване: 6.12.2022 г. в Община Троян стая №12.

За повече информация:

тел. 0878901625 – Бисерка Петрова

Снимките са от минали конкурси

Община Троян обявява конкурс за изработване на коледна картичка

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button