Ново оборудване за Домашния социален патронаж в Троян

Ново кухненско оборудване за социалната услуга „Домашен социален патронаж“ чрез успешно изпълнен проект е осигурено от Община Троян. Причината е  увеличаващия се брой потребители Това съобщи Марияна Николова, началник на отдел „Социална и здравна политика“ съм общината по време на редовната пресконференция.

Допълнителното оборудване на кухнята включва две електрически печки, пекарна, електрически конвектомат с директна пара, електрически парен казан, хладилен шкаф и др.

Основната цел на проекта е оптимизиране времето за приготвяне и подобряване качеството на приготвяната храна чрез подобряване на материалната база на социалната услуга „Домашен социален патронаж“. Посредством услугата ежедневно се приготвя и доставя храна за над 260 потребители в населените места от общината.

Доставеното оборудването е на обща стойност над 35 хиляди лева, 90 процента от сумата се финансира от Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или Обществена трапезария“ 2021-2022, останалите средства са от община Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Проверете също
Close
Back to top button