Община Троян набира персонал за нова социална услуга

Община Троян в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.090-0025-С01 за реализацията на проект „Дългосрочна грижа за хора с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хора с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, обявява подбор на персонал по документи и събеседване за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ за следните длъжности:

Социален работник – 1 щ. бр.
Психолог – 1 щ. бр.
Медицински специалист – 1 щ. бр.
Трудотерапевт – 1 щ. бр.
Санитар и/или болногледач – 6 щ. бр.
Хигиенист – 2 щ. бр.
Касиер-домакин 0,5 щ. бр.
Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по Минимални изисквания за заемане на длъжностите и основни задължения по длъжностните характеристики.

Повече може да прочетете ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button