Община Троян обявява работно място за длъжността – “Връзки с обществеността“

Община Троян на  основание на Заповед № 1456 от 02.11.2022 година на Кмета на Община Троян

О Б Я В Я В А

1. Работно място за длъжността – Главен експерт “Връзки с обществеността и протокол” в Общинска администрация – гр. Троян – по служебно правоотношение – по заместване.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
– степен на образование – висше с минимална образователно-квалификационна степен “Бакалавър”, съгласно КДА;
– професионален опит – 2 години, съгласно КДА;
– ранг – IV-ти младши, съгласно КДА;
3. Допълнителни изисквания:
– компютърна компетентност – приложенията на MS Office, Internet.

Повече информация за може да прочетете ТУК

Причината е, че в момента Общината няма изпълняващ тази дейност. Титулярът Станислава  Цукева е в майчинство, а временно изпълняващата тази дейност – Преслава Маринова   прекрати професионалните си отношения с Община Троян.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button