Общинските съветници решиха – ще се тегли кредит за Спортната зала

Общинските съветници, избрани от жителите на  Троян проведоха редовната си сесия на 24.11.2022 г, на която бяха гласувани 25 точки от дневния ред. Общинските съветници решиха - ще се тегли кредит за Спортната зала

Първата точка (от 3 минута до 23 минута във видеото) бе предложението на Общинска администрация за  поемане на дългосрочен общински дълг – банков кредит за финансиране на Строително – монтажни работи (СМР) за изграждане на Многофункционална спортна зала –  до 5 млн. лв. със срок на погасяване 10 години, който ще е револвиращ.  Тази точка бе разгледана във всички комисии. Кметът  на Общи на Троян Донка Михайлова. която е вносител на предложението, поясни, че ще са тегли толкова, колкото  е необходимо, а не цялата сума и заемът за залата няма да е за сметка на капиталовата програма на общината, още по-малко за капиталовите разходи по селата. Общинските съветници решиха - ще се тегли кредит за Спортната зала

Предложението за заема бе гласувано със „за“ от 29-те съветници.

Николай Тодоров  предложи  допълнение –  „при избор на  кредитиращата институция (банката)  тежестта на предложения лихвен процент да нарасне на 90% (вместо  заложените 80%), а тежестта на таксата за обслужване на кредита да е 10% (вместо първоначалните 20%), като при равни условия определящ ще е рейтингът на кредитиращата институция“.

Кметът  благодари за изразеното мнение. Това допълнение  бе прието.

Независимият общински съветник Мариян Данчев изрази леко притеснение, че офертата на избраната фирма  за изпълнител  е доста ниска и трябва да се внимава това да не бъде за сметка на качеството на строителството.Общинските съветници решиха - ще се тегли кредит за Спортната зала

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button