Окръжна прокуратура- Ловеч разпореди проверка за безопасността на пешеходните пътеки

Окръжна прокуратура – Ловеч, по линия на надзора за законност, е възложила на директора на ОД МВР – Ловеч и на кметовете на общини на територията на Ловешка област извършването на контролни проверки относно наличието на добра осветеност на пешеходните пътеки и наличието на видими пътни знаци, които ги обозначават, както и на съответствието на вертикалната, хоризонталната и светлинната маркировка на кръстовищата във всички населени места.
Повод за проверката са констатациите, че в гр. ЛовечОД МВР само на някои кръстовища са поставени допълнителни осветителни тела, които създават по-добра видимост на пешеходните пътеки, а повечето от тях остават опасни за пешеходците в тъмната част на денонощието.
Това е втора проверка за безопасността на пешеходните пътеки, възложена от Окръжна прокуратура – Ловеч. След приключване на първата от тях, проведена през април 2021 г., от ОП-Ловеч е изготвено предложение до кмета на община Ловеч за отстраняване на нередностите.
С настоящата проверка отново е указано, при установяване на закононарушения при маркировката и отклонения от стандарта и изискуемия минимум за осветеност на пешеходните пътеки, да се предприемат съответните действия за отстраняването им, с цел предотвратяване на ПТП и опазване живота на гражданите.
Изискано е от директора на ОД МВР – Ловеч за констатираното и за предприетите действия да изготви обобщен доклад, който да бъде изпратен в Окръжна прокуратура – Ловеч в срок до 23.12.2022 год.

Троян

 

 

Източник
АП Велико Търнояо

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button