Открива се процедура за избор на членове на Културен съвет към Община Троян

Открива се процедура за кандидатстване за избор на членове на Културен съвет към Община Троян.

Културният съвет към Община Троян се учредява в изпълнение на проект “Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми“ BGCULTURE-2.001-0117-C01 и ще представлява устойчив механизъм за развитие на местните културни екосистеми.

Предвижда се Съветът да се състои от нечетен брой участници с максимален брой 7

Основни цели на Културния съвет са:

– Подпомагане на частни лица и организации, заети в сферата на изкуството и културата в Община Троян чрез обмен на опит и добри практики с културните съвети в Община Кюстендил и Община Шумен, както и с партньорските организации на сдружение „АСОРИ“ Музей на живото изкуство (Исландия) и Pikene pa Broen (Норвегия);
– Повишаване капацитета и финансовата устойчивост на културните оператори;
– Развиването на нови подходи и модели за създаването на артистични продукти;
– Създаване на партньорски мрежи;
– Популяризиране на дейността на Културните съвети;
– Ангажиране на съществуващи и достигане до нови публики;
– Кандидатстване за общинско, национално и европейско финансиранe;
– Комуникиране с бизнес организации с цел осигуряване на спонсорства.

Процедурата ще бъде отворена до 12.12.2022 г.

За да попълните формуляра за кандидатстване, моля последвайте линка: https://forms.office.com/r/WdghUfP5us.

За проекта:

Проект BGCULTURE-2.001-0117-C01 „Ritual Gatherings: Традиционни ритуали и интерактивно съвременно изкуство – механизми за изграждане на общности и постигане на устойчиви културни екосистеми” се изпълнява с финансова подкрепа предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Проекта е част от ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“.

Основна цел на проекта е прилагането на холистичен подход за съживяването на малки културни екосистеми, чрез събития и активности, насочени към ключовите участници в тях и с фокус – обмяната на опит и артистичнипрояви с експерти от културния сектор в Исландия и Норвегия. От една страна, проектът цели подобряване достъпа до култура в малките населени места посредством провеждането на серия регионални микросъбития, последвани от ежегоден, интердисциплинарен фестивал. От друга – проектът цели повишаване капацитета на местните културни оператори и творци, посредством провеждането на семинари, лекции, работилници и ежегоден професионален форум.

Бенефициент на проекта е Сдружение АСОРИ, а партньори в изпълнението на проекта са общините Кюстендил, Троян и Шумен, Музеят на народните художествени занаяти и приложните изкуства – Троян, норвежкия артистичен колектив Pikene på Broen и Музеят на Живото Изкуство/The Living Art Museum – Рейкявик, Исландия.

www.eeagrants.bg
www.asori.org
www.ritualgatherings.com

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button