Стефка Кавръкова с Национално отличие за стратегия за работа с родители

Стефка Кавръкова, учител в ОУ „Иван Хаджийски“ – Троян получи отличие за разработката на стратегията „Можеш! И ще можеш повече, ако си сред нас!“.
Това стана по време на Национална конференция по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ /АПСПО/, организирана от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/.
Конференцията беше четвърта по ред и се проведе на 16.11.2022 г. в София.
Водещи лектори на събитието бяха директорът на ЦОИДУЕМ – Лало Каменов и преподавателят от Софийския университет „Свети Климент Охридски“ – проф. дн Мария Баева.
Конференцията премина под мотото „Добри практики за реализиране на взаимодействието „детска градина – семейство“, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“.
Аудиторията беше разнородна, но обединена от общите цели на проект АПСПО. Присъстваха директори на детски градини и училища, в които има подготвителни групи, детски учители, помощници на учителите и образователни медиатори, назначени по проекта.
Споделени бяха работещи практики за работа със семейства на деца от уязвими групи, обосновани критерии за избор за длъжността образователен медиатор и помощник на учителя, многообразните дейности, в които се включват като подкрепа на учителите и образователната институция, в която работят.
Като основна насока за успех, която сподели г-н Каменов с участниците в конференцията бе, че е необходимо да се направи опит да се съхрани идентичността на децата от етническите малцинства, да се доловят ценностите, които са формирани в техните семейства и да се ползват като фундамент, върху който учителите да градят.
В заключителната част бяха отличени одобрените за публикуване в сборник стратегии „Добри практики за взаимодействие „детска градина – семейство“ при работа с родители от уязвими, маргинализирани общности и с родители на деца със СОП“, където бе наградена и Стефка Кавръкова.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button