Толерантен ли е българинът към бежанците

Толерантен ли е българинът към бежанците -този въпрос задава  ученикът от 9Б клас  на СУ „Васил Левски“  Троян.
Ето и отговорът му.
Българинът не е толерантен към бежанците, той е твърде толерантен. Българите са толерантни към хората, които бягат от войната в Украйна, но не е толерантен към бежанците, които стоят в лагери или прескачат оградата на южната ни граница. Аз изключително много не одобравям тази „толерантност“. Защо към едните се държим добре и подсигуряваме пари, с които да преживяват, храна, подслон и закрила, а към другите показваме неприятно отношение и нещата, които предоставяме, са само лоша хигиена, недружелюбност и бой, осигурен от недоволни и мислещи си, че „ще има ефект от това“ българи?
Защо ние си мислим, че хората имат някаква разлика, като те за нас са едно и също нещо – хора, които бягат от войната в тяхната родина и опитващи се да осигурят по-добър живот на техните деца? За мен това разделение е пълна грешка на управниците на България, които и да са „те“. Правим нещо, което няма абсолютен никакъв смисъл.
Не казвам, че трябва да прогоним украинците от България, но това разделение на двете „групи“ за мен е неправилно.
После се питаме защо хората, прескачащи оградите на южната граница, влизат навътре в страната с автобуси и убиват полицаи, които просто се опитват да си свършат работата…
Това е една ОГРОМНА ГРЕШКА НА БЪЛГАРИЯ.
Петромир Петров
9Б клас,  СУ „Васил Левски“ Троян

Автор:
Петромир Петров 9Б клас

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button