Увлекателно занимание на един иновативен клас

Увлекателно занимание имаха учениците от 7б клас, иновативна паралелка, заедно със своята учителка г-жа Магда Латинска в Средно училище „Васил Левски“ Троян.

Те посетиха предприятието „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД, за да се запознаят с методите на сепариране на градските отпадъци.
Служител на дружеството разведе учениците из предприятието и им разказа за „съдбата“ на видовете отпадъци и тяхното рециклиране.
Учителите, които ръководят работата на иновативните паралелки, планират бъдещи дейности, свързани с разделното сметосъбиране в училище.
Клуб „Медии“

Автор:
Клуб „Медии“

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button