Започнаха дейностите по проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“

Започнаха дейностите в изпълнението на проект „Ефективни политики за задържане и развитие на младите хора в Троян“ по Оперативна програма „Добро управление“ на Сдружение „Обществен Компас“ с партньорството и домакинството на Община Троян на 10 и 11 ноември се проведоха 8 фокус групи от различни възрасти. Целта беше да се анализира капацитета за взаимодействие с гражданското общество и установяване на актуалните нагласи, потребности и очаквания на местната общност за развитието на община Троян. Допитахме се до повече от 80 души – представители от различни възрастови групи и с различен социален статус, които оцениха качеството на живот в общината, възможностите за спорт, образование, култура и бизнес. Независимо от високата оценка, която Троян получи като едно от добрите места за живот и развитие на младите хора, бяха набелязани някои недостатъци и проблеми, чието решение ще се търси с развитието на проекта.

Очакваме с нетърпение професионалния доклад на социолога от Маркетлинкс – г-жа Цветелина Стоянова, който ще стане основа за разработване на конкретни стъпки за задържане на младите хора в общината.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button