Кметът Донка Михайлова постави исканията на НСОРБ за децентрализация

Кметът на Троян Донка Михайлова, зам.-председател на Управителния съвет на НСОРБ присъства   на форум „Приоритетни инвестиционни проекти и иновации – възможности и предизвикателства за икономическото възстановяване на регионите“, организиран от Областна администрация-Плевен.  Там тя каза:  „В новия програмен период общините са поставени пред нови предизвикателства.
Ние можем да успеем в търсенето на инвестиции, даващи стимул за развиване на района ни, единствено ако работим заедно – интегрирани помежду си общини, общините и държавата, общините и бизнесът. Това е голямото предизвикателство“,
Събитието е част от поредицата публични дискусии, на които се обсъждат регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие на голяма част от областите и общините в Северозападен и Северен централен райони. Представители на общините, бизнеса, научната общност, висшите училища, иновационните центрове и браншовите организации коментираха възможностите за развитие на регионите в контекста на Националния план за възстановяване и устойчивост и стартовите проекти по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.“ за създаването на нов тип индустриални паркове, привличащи бизнес с висока добавена стойност. Госпожа Михайлова представи мястото и ролята на НСОРБ за постигане на ясна финансова децентрализация, за нарастване роля на общините регионалното развитие, за реализиране на инвестиционни проекти в периода 2021 – 2027 г. и представи варианти за използване на местните ресурси като
възможности за развитие. На форума бе представена ролята на Българската агенция за инвестиции (БАИ) и Българската банка за развитие (ББР) за ускоряване процеса на икономическото  възстановяване на бизнеса и развитието на регионите за преодоляване на регионалните дисбаланс

Източник
https://www.namrb.org/

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button