Община Троян е наградена с Кристален глобус

Община Троян получи приз (етикет) за иновации и добро управление за поредна година

Община Троян вече е притежател на Приз (етикет) – Кристален глобус, с който се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги.

Етикетът представлява кристален дванадесетостен, върху чиито стени са гравирани на български език 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа.
С Етикета се удостоверява, че управлението в дадена община отговаря на определени изисквания за качество на предоставяните административни услуги. Той е морална награда, символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданите.
Основната цел на инициативата за присъждане на Етикета е да се насърчават усилията на все повече местни власти и продуктивното съревнование между тях, което на свой ред да доведе до по-ефективни политики, насочени към силно местно самоуправление в България, съобщават от Община Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button