Община Троян спечели поредния социален проект

Община Троян спечели поредния социален проект: „Закупуване на неупотребяван лекотоварен автомобил за доставяне на храна на територията на община Троян“ на стойност 35 997,50 лв., финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, се посочва в пресъобщението  от администрацията.
Проектът ще осигури автомобил за осъществяване доставката на храна и топъл обяд по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., приготвяни от Домашен социален патронаж (ДСП). Разносът на храната е до дома на потребителите във всички 21 населени места на територията на общината. Автомобилът ще е с товарна зона с покритие, позволяващо измиване и дезинфекция, съгласно изискванията на програмата.
Основната цел на проекта е подмяна на част от автомобилния парк, използван за доставка на храна от ДСП. Подмяната ще намали чувствително разходите за ремонт, поддръжка, горива. Проектът е с продължителност от 10 (десет) месеца, считано от 01.02.2023 г. и съответства на водената от Община Троян социална политика, насочена към повишаване качеството и ефективността на мрежата от социални услуги в общността, с цел гарантиране на адекватна социална подкрепа на нуждаещите се уязвими групи.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button