Списък на нуждаещи се деца и лица, включени в кампанията „Подари на непознат“

Списък на нуждаещи се деца и лица,  които са включени в кампанията „Подари на непознат“  от Община Троян е вече известен. Хората, които са включени  в списъка са анонимни, както и дарителите ще бъдат.

1.Младежите от Защитено жилище за лица с физически увреждания с. Дълбок дол, имат нужда от: зимни ботуши мъжки – № 43, 44, 44, 42 и дамски ботуши № 36, мъжко зимно долнище на анцунг L, лакомства.

2. Момче на 7 г. от с. Орешак, от многодетно семейство със затруднено финансово положение.
Детето се нуждае от: комплект анцунг размер 128, маратонки № 35, лакомства.

3.Момче на 4 г. от с. Орешак, от многодетно семейство със затруднено финансово положение.
Детето се нуждае от: комплект анцунг размер 128, маратонки № 29-30, лакомства.

4.Момиче на 2 г. от с. Орешак, от многодетно семейство със затруднено финансово положение.
Детето се нуждае от: комплект анцунг размер 98, зимни ботуши № 19, лакомства.

5.Момиче на 5 м. от с. Орешак, от многодетно семейство със затруднено финансово положение.
Детето се нуждае от: пакет памперси размер 3, комплект облекло за 5-6 месечно бебе.

6.Момче на 12 г. от с. Орешак, от семейство с нисък социален статус, в което само единия родител работи. Семейството изпитва финансови затруднения.
Детето се нуждае от: зимно яке размер 165-170 см., анцунг размер 165-170 см., зимни обувки № 42 и лакомства.

7.Момиче на 9 г. от с. Орешак, от семейство с нисък социален статус, в което само единия родител работи. Семейството изпитва финансови затруднения.
Детето се нуждае от: зимно яке размер 150-160 см., анцунг размер 150-160 см., зимни обувки № 37-38 и лакомства.

8. Момче на 13 г. от с. Орешак, от семейство с нисък социален статус, в което само единия родител работи. Семейството изпитва финансови затруднения.
Детето се нуждае от: зимно яке ръст 173 см.(83 кг.), долнище на анцунг ръст 173 см. – 2 бр., спортен пуловер ръст 173 см. и лакомства.

9.Момиче на 11 г. от с. Орешак, от семейство с нисък социален статус, в което само единия родител работи. Семейството изпитва финансови затруднения.
Детето се нуждае от: долнище на анцунг – ръст 164 см. – 2 бр., пуловер – ръст 164 см. и лакомства.

10.Момче на 1 г. и 9 м. от с. Орешак. Майката сама отглежда детето си и е в затруднено финансово състояние.
Детето се нуждае от: зимни обувки № 24, зимно яке размер 98, лакомства.

11. Жена на 27 г. от с. Орешак, в затруднено здравословно състояние, нетрудоспособна, има ТЕЛК, живее с минимален доход от месечна пенсия.
Жената се нуждае от: Зимно яке – размер М, Зимни гумени ботуши – размер 34 – 35, Трайни хранителни продукти.

12. Жена на 54 г. от с. Орешак, безработна, без доход, има спешна необходимост от зимни обувки.
Жената се нуждае от: зимни обувки № 41, трайни хранителни продукти.

13. Мъж на 55 г. от с. Орешак, самотноживеещ, има ТЕЛК, безработен, с нисък социален статус.
Мъжът се нуждае от: Зимно яке – Размер XXL, Трайни хранителни продукти.

14. Мъж на 63 г. от с. Орешак. Лицето е самотноживеещо, без близки и роднини, с нисък социален статус.
Нуждае се от: трайни хранителни продукти.

15. Мъж на 93 г. от с. Горно Трапе, самотноживеещ, съпругата и синът са починали.
Мъжът се нужда от: хранителни продукти.

16. Жена на 74 г. от с. Горно Трапе, пенсионер, грижи се за внука си, който е с детска церебрална парализа. Семейството живее скромно и често изпитва финансови затруднения.
Нуждае се от: хранителни продукти и лакомства.

17. Момче на 10 г. от с. Калейца, на което майката е диагностицирана с множествена склероза. За детето се грижат бащата и майката, доколкото тя има възможност. Семейството е с минимални доходи и финансово затруднено.
Момчето се нуждае от: лакомства и изненада, родителите не посочват конкретна нужда.

18. Момче на 13 г. от с. Калейца, остава полусирак, тъй като бащата почива след тежко боледуване. Майката отглежда сама детето си и работи, но доходите не са достатъчни.
Момчето се нуждае от: монитор

19. Момиче на 7 г. от с. Калейца, през 2016 г. детето остава полусирак след като бащата почива при тежка катастрофа. Майката сама отглежда детето си и е с минимални доходи.
Момичето има нужда от: Зимно яке размер 134, и ботуши № 33.

20. Мъж на 68 г. от с. Орешак, самотноживеещ с ниски доходи.
Нуждае се от: хранителни продукти, дрехи размер XXL, пуловери XL, обувки № 45.

21. Момче на 5 г. от гр. Троян, дете от многодетно семейство. Майката е безработна и се грижи за трите децата, а бащата е зает в сферата на дърводобива. Семейството е с нисък социален статус, доходите му са непостоянни и недостатъчни за покриване нуждите на децата.
Момчето се нуждае от: зимно яке размер 122, зимни ботуши/обувки № 29.

22. Момиче на 10 г. от гр. Троян, дете от многодетно семейство. Майката е безработна и се грижи за трите децата, а бащата е зает в сферата на дърводобива. Семейството е с нисък социален статус, доходите му са непостоянни и недостатъчни за покриване нуждите на децата.
Момичета се нуждае от: зимно яке размер 134 и лакомства.

23. Момиче на 9 г. от гр. Троян, дете от многодетно семейство. Майката е безработна и се грижи за трите децата, а бащата е зает в сферата на дърводобива. Семейството е с нисък социален статус, доходите му са непостоянни и недостатъчни за покриване нуждите на децата.
Момичета се нуждае от: зимно яке размер 128 и лакомства.

24. Момиче на 3 г. от гр. Троян, от семейство с нестабилно финансово положение, което среща затруднения при отглеждане на децата.
Момичето има нужда от: зимно яке и дрехи размер 110-116, зимни обувки № 25.

25. Момиче на 16 г. от с. Борима, полусирак. Майката е починала преди 3 г., за детето се грижи бабата по майчина линия. Доходите на семейството са от пенсията на бабата и наследствената пенсия от майката на момичето. Бащата има психично болно дете от първи брак и не полага грижи за момичето.
Детето има нужда от: хранителни продукти.

26. Момиче на 10 г. от с. Борима, ученичка в 4-ти клас. Майката и бащата се разделят когато момичето е на 2 г., след това майката почива. Грижата за детето е поверена на бабата по майчина линия. Бащата е безработен и не помага в отглеждането.
Детето има нужда от: хранителни продукти.

27. Момиче на 8 г. от с. Борима, с Аутизъм и ТЕЛК с чужда помощ. Детето има по-малка сестра. За децата се полагат адекватни грижи от майката и мъжът, с който съжителства.
Момичето има нужда от: зимни ботуши № 36 и хранителни продукти.

28. Момиче на 3 г. от с. Борима, в семейството има по-голямо дете с увреждане. Грижи за децата полагат родителите им, с подкрепата на бабата и дядото.
Детето има нужда от: зимни ботуши № 24-25 и лакомства.

29. Момче на 8 г. от с. Добродан, от семейство с ниски и непостоянни доходи.
Момчето има нужда от: играчка и хранителни продукти.

30. Момче на 7 г. от с. Добродан, от семейство с ниски и непостоянни доходи.
Момчето има нужда от: играчка и хранителни продукти.

31. Момче на 2 г. от с. Добродан, от семейство с ниски и непостоянни доходи.
Момчето има нужда от: играчка и хранителни продукти.

32. Момиче на 4 г. от с. Добродан, от семейство с ниски и непостоянни доходи.
Момичето има нужда от: играчка и хранителни продукти.

33. Момче на 4 г. от с. Добродан, от семейство с ниски и непостоянни доходи.
Момчето има нужда от: играчка и хранителни продукти.

34. Жена на 85 г. от с. Терзийско, самотноживееща, с ниски доходи и хронични заболявания.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

35. Жена на 39 г. от с. Терзийско, самотноживееща, с ниски доходи и хронични заболявания.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

36. Мъж на 58 г. от с. Терзийско, самотноживеещ, с ниски доходи и заболявания.
Мъжът има нужда от: хранителни продукти.

37. Жена на 70 г. от с. Терзийско, самотноживееща, с ниски доходи и хронични заболявания.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

38. Жена на 65 г. от с. Терзийско, самотноживееща, с ниски доходи и хронични заболявания.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

39. Мъж на 44 г. от с. Терзийско, самотноживеещ, с ниски доходи и хронични заболявания.
Мъжът има нужда от: хранителни продукти.

40. Момче на 7 г. от гр. Троян, с увреждане, ТЕЛК 80 % с диагноза: умствена изостаналост, неуточнена. Отглежда се от майката, която е безработна.
Детето има нужда от: ботуши № 35, спортен екип за 12 г. дете и лакомства.

41. Момче на 9 г. от гр. Троян, дете с увреждане, ТЕЛК 60 % умерена умствена изостаналост. Момчето се отглежда от майката, която не работи. Има брат с увреждане и сестра.
Детето има нужда от: хранителни продукти и лакомства.

42. Момче на 19 г. от гр. Троян, дете с увреждане, ТЕЛК 97 % с чужда помощ. Момчето се отглежда от майката, която не работи. Има брат с увреждане и сестра.
Детето има нужда от: хранителни продукти и лакомства.

43. Момиче на 11 г. от гр. Троян. Има двама братя с увреждания. Грижи за тях полага майка им, която е безработна.
Детето има нужда от: хранителни продукти и лакомства.

44. Момиче на 18 г. от гр. Троян, ученичка от 12-ти клас, живее много скромно само с баща си. Постоянна и старателна е в училище.
Момичето има нужда от: спортен екип и зимни ботуши.

45. Момче на 9 г. от с. Горно Трапе, ученик във 2-ри клас. Родителите му са разделени, грижи за детето полага майка му, която е безработна. Бащата не поддържа контакт с детето и не плаща издръжка.
Момчето има нужда от: зимни обувки № 36, играчка кола и лакомства.

46. Момче на 8 г. от с. Горно Трапе, детето е ученик във 2-ри клас. Родителите му са разделени, грижи за детето полага майка му, която е безработна. Бащата не поддържа контакт с детето и не плаща издръжка.
Момчето има нужда от: зимни обувки № 34, играчка пушка и лакомства.

47. Момче на 18 г. от с. Шипково, ученик последна година. Не познава биологичния си баща. За него се грижи майка му, която работи на 4 часов работен ден в цех за пакетиране на битова химия. Трудно се справя с посрещане на ежедневните нужди на семейството. Живеят в много лоши условия, без близки и роднини, които да им помагат.
Момчето има нужда от: лицето се нуждае от смяна на дограмата поне на една стая в жилището, което обитават, и хранителни продукти.

48. Жена на 84 г. от гр. Троян, вдовица, самотноживееща. Синът и снахата са починали. Има внуци, които живеят в чужбина и не я подкрепят финансово и морално.
Жената има нужда от: малка микровълнова печка за да си претопля храната и хранителни продукти.

49. Момиче на 9 г. от с. Балканец, ученичка в 3-ти клас. Детето живее заедно с майка си в къща в с. Балканец. Майката е безработна, като тя полага основно грижи за отглеждането и възпитаването на детето. Не е прекъснат контакта с бащата, но той не плаща издръжка. Майката трудно се справя с покриването на ежедневните разходи.
50. Детето има нужда от: зимни обувки № 36, зимно яке за 9-10 г. възраст, бельо, чорапи, хранителни продукти и лакомства.

51. Момиче на 10 г. от гр. Троян, Бащата отглежда сам дъщеря си. Майката е починала преди една година. Бащата работи като ел. техник във „Велде България“ АД. Бащата изпитва финансови затруднения, свързани с отглеждането на детето. Детето ходи на училище.
Има нужда от: класическа китара, лакомства – шоко бонс Киндер

52. Жена на 82 г. от гр. Троян, вдовица, която живее със синът си, страдащ от онкологично заболяване. Тя е бивша детегледачка в ДГ „8-ми март“. Семейството се справя трудно с покриване на нуждите си.
Имат нужда от: коледен пакет с хранителни продукти

53. Жена на 55 г. от с. Шипково, с ТЕЛК 100 % с чужда помощ двигателно безпомощна, на легло с диагноза: Тумор на гръбначния мозък, състояние след ексцизия. Живее сама, като за нея се грижи асистент по механизма „Лична помощ“.
Жената има нужда от: коледни лакомства и внимание

54. Момче на 12 г. от гр. Троян, живее с майка си при лоши битови условия (барака), без постоянен ток и вода. Семейството, в което има и по-голямо дете (момиче), има сериозни финансови затруднения. Али ходи на училище в занемарен външен вид.
Детето има нужда от: джип с дистанционно за момчето и лакомства за него и сестра му.

55. Момче на 18 г. от гр. Троян, момчето е полусирак, бащата е военнослужещ загинал при изпълнение на служебните си задължения. Има по-малък брат. Грижи за децата полага майка им.
Момчето има нужда от: хранителни продукти и лакомства.

56. Момче на 15 г. от гр. Троян, момчето е полусирак, бащата е военнослужещ загинал при изпълнение на служебните си задължения. Има по-голям брат. Грижи за децата полага майка им.
Момчето има нужда от: хранителни продукти и лакомства.

57. Момче на 15 г. от с. Врабево, полусирак, бащата е бил военнослужещ, който е починал. Грижи за детето полага неговата майка.
Момчето се нуждае от: хранителни продукти и лакомства.

58. Жена на 75 г. от гр. Троян, вдовица, сляпа е и живее сама. За нея се грижи социален асистент от услугата „Асистентска подкрепа“.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

59. Жена на 93 г. от гр. Троян, жената е самотноживееща, трудноподвижна, с ниски доходи. За нея полага грижи социален асистент от услугата „Асистентска подкрепа“.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

60. Мъж на 53 г. от гр. Троян, който е личен асистент на баща си по механизма „Лична помощ“, на 4 часов работен ден. Доходите на семейството са минимални и недостатъчни за покриване на основните им нужди.
Мъжът има нужда от: хранителни продукти.

61. Мъж на 48 г. от гр. Троян, който не работи по здравословни причини. Живее заедно със своята майка – пенсионер изключително скромно. Доходите на семейството са минимални и недостатъчни.
Имат нужда от: хранителни продукти.

62. Жена на 40 г. от с. Белиш, в момента безработна. Жената се грижи сама за двете си деца, които са ученици. Живеят скромно и доходите, които имат не са достатъчни.
Имат нужда от: хранителни продукти и лакомства. За големият й син, който е на 17 г. са нужни обувки № 45 и дрехи размер М, за малкият син – 9 годишен са нужни обувки № 38 и дрехи за ръст 164.

63. Жена на 63 г. от гр. Троян, самотноживееща, трудноподвижна с ниски доходи.
Има нужда от: хранителни продукти.

64. Жена на 85 г. от гр. Троян, пенсионер, самотноживееща без никакви близки и роднини, които да се грижат за нея. Доходите са само от пенсията, която получава.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

65. Мъж на 67 г. от гр. Троян, който е сляп, живее сам и няма близки и роднини.
Има нужда от: хранителни продукти.

66. Жена на 84 г. от гр. Троян, самотноживееща, с ТЕЛК трудноподвижна с ниски доходи.
Жената има нужда от: хранителни продукти.

67. Жена на 69 г. от гр. Троян, живее сама, няма близки, трудноподвижна.
Има нужда от: хранителни продукти.

68. Мъж на 82 г. от с. Ломец, самотноживеещ, с ампутирани долни крайници.
Има нужда от: хранителни продукти.

69. Момиче на 13 г. от гр. Троян, с един родител.
Детето има нужда от: хранителни продукти и лакомства.

70. Момче на 6 г. от гр. Троян, дете със здравословни проблеми, отглеждано от един родител.
Момчето има нужда от: обувки зимни № 30, лакомства.

71. Момче на 8 г. от гр. Троян, изоставено от родителя си, отглежда се от бабата по майчина линия. Доходите на семейството са крайно ниски, и семейството често среща затруднения при посрещане на нуждите си.
Момчето има нужда от: дрехи ръст 134, зимни обувки № 39, хранителни продукти, лакомства.

72. Момче на 3 г. от гр. Троян – дете с увреждане, изоставено от родителя си и настанено при бабата по майчина линия. Семейството има финансови трудности при задоволяване на потребностите си.
Момчето има нужда от: играчка – количка и хранителни продукти.

73. Тринадесет семейства с украински граждани получили статут на временна закрила, живеещи на територията на общината – 38 лица, в т. ч. 7 мъже, 16 жени и 15 деца.
Храни за приготвяне на празнична Коледна трапеза и лакомства за децата.

Очакваме Вашите  подаръци на посоченото място в община Троян

 

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button