В Троян вече функционира система за разделно събиране на отпадъци

На територията на Oбщина Троян вече функционира система за разделно събиране на отпадъци, съобщават от общинска администрация.

Във връзка със сключен договор през месец декември 2022 г. между Oбщина Троян и най–голямата организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Екопак България” АД, на територията на Oбщина Троян започна функционирането на система за разделно събиране на хартия и картон, метали и пластмаси и стъкло.

Трицветната система за разделно събиране е изградена изцяло от пластмасови контейнери тип „Иглу“, всеки с вместимост от 1 500 л. и общ обем на всяка обособена точка от 4 500 л. В сините контейнери се събират хартиени и картонени отпадъци от опаковки. В жълтите – пластмасови и метални, а в зелените контейнери – стъклени отпадъци от опаковки.

За първи път разделно събиране на отпадъци от опаковки, освен в град Троян, ще се извършва и в селата Орешак и Черни Осъм.

Разпределението на контейнерите по населени места е както следва:
град Троян – 45 сини, 45 жълти и 45 зелени контейнера;
село Орешак – 5 сини, 5 жълти и 5 зелени контейнера;
село Черни Осъм – 2 сини, 2 жълти и 2 зелени контейнера.

Системата за разделно събиране ще се обслужва със специализирана техника – сметоизвозващ автомобил, оборудван с хидрокран и преса, който е снабден със сменяеми табели, указващи вида отпадъци и цвета на обслужваните контейнери по установения график.

Призоваваме всички жители и собственици на търговски обекти в посочените населени места да използват по предназначение наличните контейнери за разделно събиране.

 

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button