Кметът на Троян направи внезапна проверка на кухнята в Добродан

Кметът  на Община Троян Донка Михайлова  направи внезапна проверка в края на седмицата без предупреждение на  кухнята на Домашен социален патронаж в Добродан.

След направения оглед е останала доволна от това, което е  заварила.

Нека напомним, че  всеки ден патронажът готви храна и я доставя по домовете на 260 души от 21 населени места в общината, всички без Патрешко. Община Троян  дофинансира услугата с около 50%. Възрастните от Дома за стари хора, който се намира в същата сграда, са споделили, че са доволни от качеството на храната.

Преди дни Община Троян закупи и достави ново оборудване за кухнята, което ще подобри допълнително качеството на храната и ще допринесе за намаляване на разхода на енергия.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button