Преброяване на водолюбиви птици, зимуващи в България

От 12 до 15 се проведе международното преброяване на водолюбиви птици – International Waterbird Census, координирано на международно ниво от Wetlands International.Обект на проучване са всички видове водолюбиви птици, зимуващи в България.

Преброяване на водолюбиви птици, зимуващи в България - 1

В него екип от Природонаучният музей с. Черни осъм, община Троян, заедно с екипа на Национален парк „Централен Балкан“ обходихме яз.Сопот, р.Осъм, яз.Крапец, яз.Хирево и яз.Малуша. Установени бяха 19 вида птици, а общият брой птици за петте обекта е 1722.

От Природонаучния музей участие взеха: Павлина Иванова (директор); Мариела Минкова (гл.екскурзовод); Диан Начев (препаратор); Йорданка Якимова (марк. и реклама) и двете ни момичета – доброволки от Германската комисия на ЮНЕСКО Ноа Оденбах и Марлен Хилдебранд.

Предлагаме Ви и таблица, в която може да видите  във всеки язовир  какви  водолюбиви птици са преброени.

  яз. Сопот р. Осъм яз. Крапец яз. Хирево пролет Малко момиче Общ бр. по видове
зеленоглава патица 108 18 322 20 100 568
голям корморан 624   84     708
сива врана 83         83
гларус 167         167
голяма бяла чапла 3 1 1   1 6
сива чапла 8   4   1 13
лиска 2   25 3   30
сива патица 63       5 68
фиш     8   2 10
зеленоножка       3   3
Мишел 4 1 7   2 14
фазан 2       2 4
гарван 2         2
голям гмурец 2   11     13
малък гмурец     10     10
рибарка 1         1
роден рибар   1       1
воден кос   1       1
сврака     20     20
Общ бр. по места 1069 22 492 26 113 общо 1722

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button