Ремонтните работи по ул. „Г. С. Раковски“ в Троян продължават

След откриването на строителната площадка на 01.09.2022 г. ремонтните работи по ул. „Г. С. Раковски“ в гр. Троян продължават. Фирмата изпълнител е ДЗЗД “Улици Троян“ гр. Севлиево.Ремонтните работи по -1 ул. „Г. С. Раковски“ в гр. Троян -2

Към настоящия момент са изпълнени всички работи свързани с изграждането на тротоарните площи. Положени са бордюри с обща дължина 2185 м и тротоарна настилка с квадратура 2560 кв. м. Изпълнени са част от пътните работи. Положена е основата от несортиран трошен камък в зоната на паркоместата, както и на 80% е изпълнено и полагането на първите два пласта асфалт. Фирмата продължава да работи по подготвителни работи и при подходящи метеорологични условия ще положи останалата част от двата пласта. В пролетния сезон ще се изпълни и последният износващ пласт, с което ще приключи реализирането на проекта. Срокът за изпълнение на обекта е 300 календарни дни, от който остават 160 календарни дни.
След направен оглед на място допълнително, извън предмета на проекта ще бъдат обособени кътове за отдих, които ще се използвани от живущите и преминаващите в района.

Да напомним, 07.10.2022 год. бе въведена временна организация за движение, за реализиране на трети етап – ремонтни работи по тази улица. Тя беше затворена за преминаване на автомобили , а движението  се насочваше към преките прилежащи улици и участъците, в които не се работи. Участъка в който ще се работи, е от кръстовището с ул. „Христо Цонковски“ до кръстовището с ул. „Тодор Петков“ Троян

Ремонтните работи по -1 ул. „Г. С. Раковски“ в гр. Троян -3

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button