Тринадесет етажни собствености започват подготовка на проекти за саниране

Тринадесет етажни собствености заявиха желание за участие да кандидатстват за саниране на техните жилища, стана ясно след проведената от общинска администрация, информационна среща с граждани на Троян, на която беше представена възможността за кандидатстване за финансиране по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.Тринадесет етажни собствености започват подготовка на проекти за саниране - 2

Срещата се състоя на 4 януари 2023 г. (сряда) от 17,30 часа в салона на Общинска администрация – Троян.
Срещата започна с едно малко резюме, направено от Кмета на Община Троян Донка Михайлова, която сподели, че през последните години в Троянска община бяха обновени 16 публични сгради в областта на образованието, културата, държавната и общинската администрация. Безспорни са ползите за гражданите от обновените 38 частни сгради с 795 обекта в тях (780 жилищни и 15 със стопанско предназначение). Г-жа Михайлова поясни, че при този етап могат да бъдат одобрени за саниране от 2-10 сдружения на етажна собственост. Финансирането е на 100%. Но правилата са други. Тя изтъкна, че Община Троян  е единствената община, на  която са били  одобрени всички кандидатури преди, защото са били изпълнени всички изисквания и това е довело до повишаване на точките.

Донка Михайлова не пропусна да спомене, че при втория етап от тази програма  20%  от финансирането ще бъдат поети от собствениците и 80% от Държавния орган.

След това Верка Добрева – директор на дирекция „Планиране и проекти” представи възможностите троянци да кандидатстват за саниране на многофамилни жилищни сгради по процедурата.
Участие в разясняването взе и инж. Мария Василева. В салона на общината присъстваха също зам.-кмет Бистра Чолакова , инж. Николай Райковски – началник отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ и Галя Белевска – Началник на отдел „Бюджет и човешки ресурси“.
Бяха зададени много въпроси от страна на гражданите и получиха отговори от г-жа Добрева и инж. Мария Василева. А те бяха за обследването, за гаранциите, какви ремонтни дейности ще се извършват и др.
След дискусията 13 сдружения на етажни собствености заявиха желание за участие да кандидатстват за саниране на техните жилища.
Кметът им пожела успех и каза, че „Община Троян, разбира се, ще партнира и ще помага.”
Цялата среща може да видите във видеоматериалите.
Повече може да прочетете ТУК

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button