Заместник-ректорът на Великотърновския университет проведе урок с троянски ученици

На 17 януари 2023 г. заместник-ректорът на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий“ д-р Димитър Симеонов проведе открит урок на тема „Реалност и тенденции в демографско-селищното развитие на България“. В урока взеха участие ученици от 10, 11 и 12 клас.Заместник-ректорът на Великотърновския университет проведе урок с троянски ученици - 3

По време на урока господин Симеонов разказа за спада на българското население, етническото разнообразие на жителите на България, раждаемостта спрямо смъртността, религиозните вярвания на българите, процента на безработицата във всяка област и външната миграция. 

Д-р Симеонов обясни, че причината за резкия спад на българското население е породено основно от застарялото население, което остава след разпада на социалистическия режим на управление. Също разказва за необичайно високата смъртност, която се развива в последните 20 години. 

Господин Симеонов също постави акцент върху проблем с малкото млади хора в малките градове и в селата. Това е причината за изчезването на над 600 села в последните 20 години. Според професор Симеонов „балканските държави не биха съществували без никакви села“. 

За да повдигне настроението на учениците, господин Симеонов задаваше много въпроси по време на открития урок и също така поощряваше най-активните от публиката с награди.

Урокът се проведе в СТЕМ-центъра на училището – обичано място за срещи и разговори.

текст и снимки Виктория Мирчева и Марк Ковачев
Клуб „Медии“, СУ „Васил Левски“.Заместник-ректорът на Великотърновския университет проведе урок с троянски ученици - 1

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button