Разписание за  движението на влаковете, в сила от 13.12.2020 г.

    

РАЗПИСАНИЕ  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО  НА  ВЛАКОВЕТЕ информа-

ция

денонощно:

 

064/

83-

11-

   33  и

 

0885/

39-

76-

94

 

 

От 13.12.20г. Вл № 24220 Вл.№ 24222 Вл.№ 24224 Вл.№ 24226
тръгва от Троян 5.20 8.20 14.20 17.20
Калейца 5.29 8.29 14.29 17.29
Добродан 5.34 8.34 14.34 17.34
Ломец 5.38 8.38 14.38 17.38
Лешница 5.44 8.44 14.44 17.44
Абланица 5.51 8.51 14.51     17.51
Ловеч 6.14 9.15 15.14 18.14
Левски 7.18 10.13 16.18 19.13
Плевен 8.39 12.22 17.08  ––
Свищов –– 11.45 17.38 ––
Особености  

 Всички влакове се движат   е ж е д н е в н о  ! ! !

От  13.12.20г. Вл.№ 24221 Вл.№ 24223 Вл.№ 24225 Вл.№ 24227 ТРОЯН:

0885/

01-

16-

85

ЛОВЕЧ:

0884/

40-

57-

   43  и

0887/

88-

75-

04

Свищов 4.40 –– 12.25 17.45
Плевен 5.00 10.05 14.02 18.58
Левски 6.05 10.55 15.05 19.35
Ловеч 7.11 12.00 16.10 20.44
Абланица 7.34 12.24 16.33 21.07
Лешница 7.41 12.32 16.41 21.14
Ломец 7.47 12.38 16.47 21.20
Добродан 7.51 12.42 16.51 21.24
Калейца 7.56 12.47 16.56 21.29
пристига в Троян 8.05 12.56 17.05 21.38
Особености

 

В А Р Н А     / Г.ОРЯХОВИЦА, ТЪРГОВИЩЕ, ШУМЕН / 
от Троян                    тръгва  5.20  тръгва  8.20  тръгва 14.20  тръгва  17.20
Левски  7.18 –  7.31 с БВ  до Варна 10.13–10.31 с БВ до Варна 16.18–16.34 с БВ до  Варна 19.13-19.27 с БВ  до Г.Оряховица
Павликени   7.44 10.44 16.47 19.40
Г.Оряховица   8.10 11.08 17.10 20.05
Стражица   8.40 11.40 17.40 ––––
Попово   9.08 12.08 18.07 ––––
Търговище   9.38 12.38 18.37 ––––
Шумен 10.08 13.08 19.05 ––––
Варна 11.50 14.50 20.45 ––––
                                         С О Ф И Я     / ПЛЕВЕН, ЧЕРВЕН БРЯГ, МЕЗДРА  /
от Троян                    тръгва  5.20  тръгва 8.20  тръгва 14.20  тръгва  17.20
Левски   7.18 –  7.57 с ПВ до Ч. Бряг 10.13 – 11.54 с БВ до София 16.18 – 16.25 с ПВ до Плевен

– 16.53 с БВ до София

19.13 – 20.57 с БВ до Враца
Плевен   8.39 12.22 17.08 с ПВ

с БВ: 17.21

21.24
Ч. Бряг   9.35 – 10.05 с БВ до София 13.02 18.01 22.09
Мездра 10.39 13.38 18.38 22.44
София 12.10 15.10 20.10
 

 

 

 

 

 

В И Д И Н     / ВРАЦА, МОНТАНА, БЕРКОВИЦА, ЛОМ /  
от Троян                    тръгва  5.20  тръгва 8.20  тръгва 14.20  тръгва  17.20  
Левски   7.18  –  8.54 с БВ до София 10.13 – 11.54 с БВ до София 16.18 – 16.53 с БВ до София 19.13 – 20.57 с БВ до Враца
Мездра 10.39 – 11.15 с ПВ до Монтана 13.38 – 13.52 с БВ до Видин 18.38 – 18.52 с БВ до Видин 22.44
Враца 11.32 14.05 19.05 23.00
  Монтана 12.53 15.04 20.05 ––––
Берковица ––––– 15.43 20.44 ––––
Лом ––––– 16.02 21.02 ––––
Видин ––––– 17.00 22.00 ––––
              Р У С Е     / ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, БЯЛА /
от Троян  тръгва  5.20  тръгва 8.20  тръгва 14.20
Левски 7.18 – 7.31 с БВ до Варна 10.13 – 10.31 с МБВ до Русе Разпр. 16.18 – 16.34 с БВ до Варна
Горна Оряховица  8.10 – 8.30 с ПВ до Русе Разпр. 11.08 17.05 – 17.30 с ПВ до Русе Разпр.
П. Тръмбеш   9.10 11.58 18.09
Бяла   9.25 12.12 18.24
Русе 10.46 13.22 19.54
Русе Разпр. 10.56 14.22 20.04
Д О Б Р И Ч   И   К А Р Д А М
от Троян                    тръгва  5.20  тръгва  8.20  тръгва 14.20  тръгва 17.20
Левски 16.18 – 16.34 с БВ до Варна 19.13 –  2.15 с БВ до Варна
Повеляново 20.22 – 20.53 с ПВ до Кардам  6.12 –  6.50 с БВ до Кардам
Добрич 22.13   8.15
Кардам –––– 10.14
Д У Л О В О  И  С И Л И С Т Р А
от Троян                    тръгва  8.20  тръгва  8.20  тръгва 14.20  тръгва 17.20
Левски 10.13 – 10.31 с МБВ до Русе 10.13 – 10.31с БВ до Варна 16.18 – 16.23 с БВ до Варна 19.10 – 23.32 с

БВ до Силистра

Русе 13.22 – 18.25 с ПВ до Самуил  2.26
Самуил 20.10 – 20.30 с ПВ до Силистра   4.10
Шумен 13.08 – 19.05с БВ до Варна
Каспичан 19.24 – 19.31 с БВ до Русе 19.24 – 19.31 с БВ до Русе
Самуил 20.23 – 20.30 с ПВ до Силистра 20.23 – 20.30 с ПВ до Силистра
Дулово 21.50 21.50 21.50 5.48
Силистра 23.16 23.16 23.16 7.20
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ Г.ОРЯХОВИЦА
от Троян                    тръгва  5.20 тръгва  8.20 тръгва 14.20 тръгва 17.20
Левски 7.18  –   7.31 с БВ до Варна 10.13 – 10.31 с БВ до Варна 16.18 – 16.34 с БВ до Варна 19.13 – 19.26 с БВ до Г.Оряховица
Горна Оряховица    8.10 –  8.30 с БВ до

Ст.Загора

11.08–11.30 с ПВ до Ст.Загора 17.10 – 17.30 с МБВ до Димитровград 20.05 – 0.15с БВ до Димитровград
В. Търново 8.49 11.48 17.48 0.31
Дъбово 10.49 – 10.59 с БВ до Бургас 13.53 – 14.01 с ПВ до Бургас 19.46 – 19.51 с БВ до Бургас  2.23 –  2.33 с БВ до Варна
  Сливен 11.58 Сливен 15.12 Сливен 20.48 Сливен 3.34
  Бургас 13.23 Бургас 17.28 Бургас 22.05 Бургас 5.40
Тулово 10.56 – 11.04 с БВ до София 14.01 – 14.09 с ПВ до Карлово 19.53 – 19.58 с ПВ до Карлово 2.32 –  2.40   с БВ до София
  П. Баня 11.37 П. Баня14.48 П. Баня 20.37
  Карлово 12.18 Карлово15.36 Карлово 21.25 Карлово 3.54
  Баня 14.14 Баня 16.04 –––– ––––
  Хисар 15.22 Хисар 17.02 –––– ––––
Ст. Загора 11.38 – 12.12 с ПВ до Ямбол 14.35 – 14.50 с БВ до Варна 20.25 3.05 –  3.30 с БВ до Варна
  Ямбол 13.25 Ямбол 15.42 –––– Ямбол  4.18
Ст. Загора – 13.19 с

БВ до София

– 15.04 с

ПВ до Пловдив

          – 20.49 с БВ до Пловдив             – 3.36 с   БВ до Пловдив
  Чирпан 14.03 Чирпан 15.56 Чирпан 21.29 Димитровград 4.42
  Пловдив 15.03 Пловдив17.17 Пловдив 22.25 Пловдив 5.52
  Димитровград 22.00

Легенда:

ПВ – пътнически влак

БВ – бърз влак

МБВ – международен БВ

Back to top button