Обява за топографи

Обява със  свободни места са изпратили от Военно окръжие.

Със заповед № ОХ-873/10.11.2016 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3 вакантни длъжности за ТОПОГРАФИ с военно звание „капитан”, „старши лейтенант”, „лейтенант” за приемане на военна служба във военно формирование 24430-Троян. Необходимо е висше образование бакалавър по специалността „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия”

Във ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ се подава заявление по образец с приложени към него документи. Кандидатите трябва да са български граждани, физически здрави и психически пригодни, до 40 години, неосъждани. Длъжностите ще се заемат след провеждане на изпити по физическа подготовка по нормативи на Единния армейски тест и тест за обща култура. Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:

 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Д-р Съйко Съев” № 31

тел.068/ 603 973; 0885 408 765; 0886 558 614, в интернет-страниците на Министерството на отбрана и на Централно военно окръжие

Подаване на заявленията – във Военно окръжие ІІ степен – Ловеч

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button