НАП предоставя две нови електронни услуги с ПИК и КЕП

НАП предоставя две нови електронни услуги и т 1 февруари клиентите на администрацията могат да попълват и подават две нови декларации в НАП онлайн – декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил и тази за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили. Е-услугите са предназначени за физически и юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на Столична община.

Новите услуги са достъпни с КЕП за тези, които са заявили и получили пълен или частичен достъп до услугата „Декларации, документи или данни подавани от физически лица“/„Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“, както и с ПИК за физическите лица с предоставен достъп до услугата „Подаване на декларации, документи или данни“.

Чрез новите услуги на НАП, подадените данни по декларациите от ЗМДТ, автоматично се прехвърлят към съответните отдели на „Общински приходи“ към дирекция „Общински приходи“ на Столична община. Потребителите на Портала за е-услуги на приходната агенция получават съобщение за резултата от обработката на подадената декларация, придружен с информация за контакт на служител  от съответния район на Столична община, в който е постъпила декларацията. Това става след като служители на общинска администрация обработят подадената информация.

Поетапно услугите ще бъде достъпни и за други общини. Информация за това ще бъде публикувана своевременно на интернет страницата на НАП.

Електронните услуги в Портала на НАП с нова визуализация

Поради големият брой електронни услуги, които предоставя администрацията на своите клиенти и за да улесни достъпът им до тях е-услугите в Портала на НАП са с нова визуализация. Промените са свързани с групирането на услугите в динамични секции и подсекции и разпределение на различните услуги в тях. При избор на задължено лице, потребителят може да достъпи само секции, за които има потвърден достъп за ползване на услуги с електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК). Клиентите на НАП вече имат възможност да търсят определената услуга по част от наименованието й. Друга съществена промяна е свързана с групирането на алтернативни формуляри с общ бутон за подадени данни.

Тествайте новата платформа за подписване на документи и файлове

От днес клиентите на НАП могат да тестват новото независимо решение за подписване на документи и файлове, които подават към приходната администрация. Платформа е разработена с цел да отговори на новите технологични тенденции и работа с различните операционни системи и интернет бразуъри. Притежателите на е-подпис могат да споделят своите впечатления от предложеното решение като изпратят подробно описание на възникналите проблеми от тестовата платформа и изображение (скрийншот) на грешките на имейл адрес infocenter@nra.bg.

Тестовата платформа е достъпна в Портала на НАП за е-услуги, в профила на потребителя в секцията „Тестови услуги“.

Очаква се новата платформа за подписване на документи и файлове да  бъде пусната в експлоатация през месец март, след като бъдат отстранени всички възникнали грешки и проблеми.

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button