Кулинарите от СУ“Васил Левски“Троян в реновиран кабинет

С удовлетворение от отговорно извършената работа

Кулинарите от СУ“Васил Левски“Троян с удовлетворение съобщават, че  са вече в обновен кабинет.

Да бъде ремонтиран и изцяло обновен кабинетът за професионална подготовка на учениците от паралелките „Организация на хотелиерството“ в СУ „Васил Левски“-Троян беше стара мечта. Години наред се използваше кухня на повече от 40 години,която, въпреки подобренията, не отговаряше на изискванията за модерно професионално образование.

Сега може да се види постигнатото – индивидуални работни места, нови съвременни уреди и професионална техника, кабинет по теория и сервиране.

Благодарим на всички фирми и партньори, които дадоха своя труд, своите усилия през лятната ваканция да осъществим амбициозните си ремонтни задачи.

На мястото на старата ВиК – инсталация бе изградена нова от г-н Радослав Билярски.

Старата електроинсталация,неотговаряща на новите професионални уреди и създаваща предпоставки за нещастни случаи, бе изградена наново от инж. Красимир Мирчев, от когото  очакваме да направи и лед-осветлението в спортна зала.

Морално и физически остарялата подова мозайка беше заменена със специална винилова настилка, подходяща за кухненски помещения,положена от фирма „ФИКС София“– ООД, представлявана от г-н Дончо Иванов. Преградните стени, цокълът и дограмите бяха изпълнени от г-н Емил Черкезов.

Новото оборудване на кабинета беше извършено от фирма „АБ ТЕРМ“, представлявана от г-н Николай Семерджиев. Фирмата има богат опит в изработването на професионално кухненско оборудване.

Не само кабинетът за професионална подготовка, а и цялата сграда на училището и част от прилежащите пространства бяха почистени от фирма„Профиклийн Партнер“ (стълбища, коридори и фоайета, каменна облицовка на стълбището, включително полиране и консервиране на виниловите и металните повърхности). Искаме да благодарим на фирмата в лицето на г-н Бранислав Владимиров.

Разширението на площадката за газовото стопанство и изграждането на беседка в южния дворбяха осъществени качествено и в срок от фирма „Евродекорбетон 2009“, представяна от г-н Ерджан Хасан.

Доставката на техника и инсталационни материали и изграждането на пожароизвестителна система (ПИС) на I и II етаж и във физкултурните салони беше извършена (без поражения по облицовки, стени и тавани) от фирма „ДМТех“ ЕООД – гр. Плевен, представлявана от инж. Людмил Георгиев.

Но целият мащабен ремонт на училището и пълното обновяване на кабинета по професионална подготовка нямаше да бъдат възможни без финансовата подкрепа на община Троян.

Изграждането на пожароизвестителна система (ПИС), разширението на площадката за газовото стопанство и техническото оборудване на кабинета за професионално обучение бяха финансирани целево от общинския бюджет, по решение на Общинския съвет, за което най-искрено благодарим!

От ръководството и колектива на СУ „В.Левски“-Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button