Засилен интерес към Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в здравеопазването

На проведената работна среща, председателят на Общински съвет Троян Николай Тодоров и д-р Цветомила Дудевска от комисията по „Здравеопазване и социална политика“,   разгледаха докладите от двете лечебни заведения в нашия град  и насрочиха първото заседание на Комисията към Общинския фонд за подкрепа на професионално развитие на кадри в здравеопазването. 

На предстоящото заседание на комисията през този месец ще бъдат разгледани постъпилите заявления за отпускане на стипендии. Фондът, бе учреден с решение на Общинския съвет и целта му е да подпомага решаването на проблеми, свързани с недостига на специализирани кадри в сектор „Здравеопазване“ в троянските лечебни заведения. 
Той ще подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, за  нуждите на  болниците в Троян. Отпуснатите стипендии за едно лице са до 60% от минималната работна заплата за страната месечно. Едно от условията за получаване на финансовото подпомагане е студентите да са сключили предварителен  трудов договор с лечебно заведение със седалище в община Троян.

От Общински съвет-Троян

Руслана Попсавова

Главен редактор на сайта „Троян експрес“ и фотограф на медията
Back to top button